Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

MARČIČ, Karel

Karel Marčič

Photo Gallery

Birth Date:
22. November 1891, Litija
Death Date:
26. December 1972, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:

Pred 1. svetovno vojno je končal častniško šolo na Dunaju. Na soški fronti je prebežal čez italijanske položaje in vstopil v Češko legijo. Po vrnitvi iz Prage leta 1919 se je priključil generalu Rudolfu Maistru v bojih za severno mejo.

Od leta 1919 do leta 1938 je živel v Beogradu in končal študij geodezije. Pri Vojno geografskem inštitutu je vodil merjenja mednarodne stopinjske mreže. Vzpostavil je triangulacijsko mrežo 1. reda v Jugoslaviji in njene povezave z Grčijo, Bolgarijo in Avstrijo ter dosegel čin polkovnika v Kraljevini Jugoslaviji.

Ob okupaciji leta 1941 se je umaknil v Novo mesto, sodeloval z OF ter se po kapitulaciji fašistične Italije leta 1943 pridružil NOB in postal generalmajor. Bil je inštruktor za geodezijo v častniški šoli pri Glavnemu štabu NOV in POS, organiziral je delovanje geodetskih služb pri štabih 7. in 9. korpusa ter 4. operativni coni, nato pa v sestavi Vrhovnega štaba NOV in POJ.

Po končani vojni je bil načelnik Geografskega inštituta JLA, dokler se ni leta 1953 upokojil. Po upokojitvi je sodeloval s slovensko geodetsko službo in strokovnim šolstvom.

Prejel je naslednja odlikovanja:

– red zaslug z zlatim vencem in

– red bratstva in enotnosti z zlatim vencem.

Brilej, Martin. Litijski obrazi. Litija, Tiskarna Aco, 2008, str. 127 – 136.

Password Author: Knjižnica Litija, Knjižnica Litija
Date of First Entry: 15. 12. 2011 | Latest Modification: 19. 1. 2024
. MARČIČ, Karel. (1891-1972). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 21. 2. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/marcic-karel/
Report a Bug