Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

LESKOVEC, Antoša

Birth Date:
12. June 1928, Radovljica
Death Date:
20. September 2007, Maribor
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Diplomiral je leta 1952 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Med leti 1952-57 je poučeval na nižji gimnaziji v Mariboru, hkrati je delal v pokrajinskem arhivu v Mariboru, kjer je bil med leti 1957-69 in od leta 1973 dalje tudi zaposlen kot svetovalec. Od leta 1960 dalje je predaval na Pedagoški akademiji v Mariboru, kjer je bil med leti 1969-1973 redno zaposlen. Preučeval je kulturno, upravno in gospodarsko zgodovino v času od srede 18. stoletja do konca prve svetovne vojne, še posebej zgodovino Maribora. Bil je odličen poznavalec arhivistike, še posebej slovenskega gradiva v madžarskih arhivih. Objavil je več člankov in razprav v Časopisu za zgodovino in narodopisje, arhivskih glasilih in krajevnih zbornikih.

Mestna občina Maribor, 1991

Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana 1992
J. Sinobad: Dežela, kulturnozgodovinski oris Radovljiške ravnine, Ljubljana 1998, str. 156, 190

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 2. 10. 2009 | Latest Modification: 12. 11. 2020
Lucijan Adam. LESKOVEC, Antoša. (1928-2007). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 4. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/leskovec-antosa/
Report a Bug