Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

LAPANJA, Ivan

LAPANJA Ivan
Foto: Arhiv Tolminskega muzeja

Photo Gallery

Birth Date:
17. June 1857, Ponikve
Death Date:
12. March 1945, Ponikve
Professions and Activities:
Places of Work:
Lexicon:

Prvorojenec veleposestnika s Ponikev je po pridobljeni osnovnošolski izobrazbi nadaljeval šolanje v Gorici in Trstu ter si leta 1885 pridobil naziv zemljemerca. Prvo službo je nastopil v Tolminu, kjer se je ukvarjal predvsem z izmerami, cenitvami in delitvami skupnih vaških zemljišč, kot projektant pa je sodeloval tudi pri načrtovanju in gradnji novih cestnih povezav in objektov. Leta 1896 je postal zastopnik Deželnega glavarstva v Cestnem odboru v Tolminu, leta 1900 pa se je preselil v Kobarid in prevzel mesto načelnika Okrajnega cestnega odbora za Kobariško. Že v Tolminu, še intenzivneje pa v Kobaridu, je aktivno deloval tudi na političnem področju. Najprej je bil kot kandidat Sloge (v razredu kmečke kurije sodnih okrajev Tolmin, Bovec, Cerkno in Kobarid) za poslanca v deželni zbor izvoljen leta 1895, drugič, tokrat na strani klerikalcev, leta 1902, zadnjič pa se je njegovo ime pojavilo na volilnih seznamih leta 1908, ko je kandidiral kot predstavnik Katoliškega političnega in gospodarskega društva v Kobaridu, kateremu je od leta 1901 tudi predsedoval. Zaradi stalnih političnih pritiskov ter obilice nedokončanega dela pri delitvi skupnih zemljišč, zaradi katerega je bilo proti njemu sproženih tudi več sodnih postopkov, se je leta 1910 umaknil iz javnega življenja in se vrnil na domačo kmetijo na Ponikve, za katero sta v njegovi odsotnosti skrbela brat in sestra. Poleg upravljanja kmetije se je še vedno ukvarjal tudi z zemljemerskimi deli in izdelavo načrtov za stanovanjske in druge objekte v bližnji okolici ter obenem poravnal večino neizpolnjenih obveznosti, ki so ga bremenile. Leta 1911 se je poročil s Heleno Marijo Lukman iz Gorice in nato ob pomoči brata, sestre in najete delovne sile vodil posestvo vse do smrti marca leta 1945.


Primorski slovenski biografski leksikon, zvezek 19, Gorica 1993
K. Kofol: Lapanja Ivan, zemljemerec in deželni poslanec s Ponikev, Ponikve 1998, str. 193-196.
V. Melik: Volitve na slovenskem 1861-1918, Ljubljana 1965, str. 376

Password Author: Karla Kofol, Tolminski muzej
Date of First Entry: 30. 7. 2012 | Latest Modification: 30. 7. 2012
Karla Kofol. LAPANJA, Ivan. (1857-1945). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 25. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/lapanja-ivan/
Report a Bug