Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KUPLJENIK, Peter

Birth Date:
januar 1530, Radovljica
Death Date:
20. May 1595, Rim, Italija
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Posvečen je bil leta 1553, do leta 1563 je, kot katoliški župnik, služboval v Kovorju pri Tržiču. Kot protestantski predikant je nastopil v Lescah 1564 (oz. 1563). Podpirali so ga deželni stanovi, zakupnik radovljiškega gospostva Moric pl. Dietrichstein in lokalno plemstvo. Lesce, Radovljica in Begunje (grad Katzenstein) so z njegovim delovanjem, poleg Bleda, tvorili žarišče protestantskega gibanja na Gorenjskem. Svoje ideje je uspešno širil tudi med nižje družbene sloje. 1572 je nadvojvoda Karel prvič postavil zahtevo po izgonu Kupljenika, vendar je, ob podpori deželnih stanov, nadaljeval s predikantstvom. 1587 je bil prvič zajet in obsojen na dosmrtno ječo. Po ponovnem zajetju 1590 je bil poslan pred inkvizicijsko sodišče v Rim. Ker se ni spokoril, je bil sežgan na grmadi.

Žabota, B. Reformacija in protireformacija na Zgornjem Gorenjskem. V: Kronika: Iz zgodovine Zgornje Gorenjske, 2016, str. 441-450

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 588

Enciklopedija Slovenije: 6 zvezek, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992, str. 76

 

 

 

Password Author: Nejc Perko, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
Date of First Entry: 19. 8. 2021 | Latest Modification: 19. 8. 2021
Nejc Perko. KUPLJENIK, Peter. (1530-1595). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 22. 4. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kupljenik-peter/
Report a Bug