Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KULOVEC, Helena

Miša Kulovec - dolenjske-toplice.si

Photo Gallery

Birth Date:
4. March 1946, Ljubljana
Alternative names:
Miša Kulovec
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Njena družina se je leta 1947 preselila iz Ljubljane v Dolenjske Toplice. Sprva so stanovali v najetem zdraviliškem stanovanju, potem pa so se preselili v hišo v središču Toplic, ki ji še danes rečejo Pavličeva hiša. Očetov rod izhaja iz Selišč pri Dolenjskih Toplicah, iz hiše, kjer je bil doma oče pesnika Otona Župančiča. V letih 1953–1961 je obiskovala osnovno šolo v Dolenjskih Toplicah. Po končani osnovni šoli se je vpisala na pedagoško gimnazijo v Novem mestu, leto kasneje se je prešolala na učiteljišče v Novem mestu, ki ga je uspešno zaključila leta 1966.

Po končanem učiteljišču se je zaposlila kot učiteljica na podružnični šoli v Gorenjih Sušicah pri Dolenjskih Toplicah. Ko so leta 1973 v Dolenjskih Toplicah zgradili novo šolo, so to podružnico ukinili in Helena je začela poučevati v novi stavbi osnovne šole v Dolenjskih Toplicah, kjer je učila do upokojitve leta 2002. Z učenci je pripravljala knjižice, kot so npr. Zgodbe iz topliške doline, zelo dobro pa so bile sprejete tudi zgodbe Iz preteklosti z nami v novo tisočletje, kjer so starejši učencem razlagali svoje življenje pred desetletji.

Helena Miša Kulovec je bila občinska svetnica in vrsto let aktivna članica več društev, tudi Društva za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu in Zveze borcev za vrednote NOB Dolenjske Toplice. Nepogrešljiva je pri organizaciji proslav in spominskih dni ter pri obiskovanju starejših članov združenja, katerih zgodbe doživeto popisuje in redno objavlja v občinskem glasilu Vrelec. Bila je med pobudnicami spominskega dne za žrtve iz Podhoste.

Zaradi vsestranske angažiranosti v lokalnem okolju je leta 2018 prejela najvišje občinsko priznanje.

Leta 2018  je prejela najvišje občinsko priznanje – grb Občine Dolenjske Toplice.

Blaić, B. Helena Miša Kulovec: portret tedna. Dolenjski list, 2018, let. 69, št. 32, str. 40.
Barbič, B. »Hvala vsem za sodelovanje«. Vrelec: glasilo občine Dolenjske Toplice, 2018, let. 20, št. 229, str. 4.
Barbič. B. »Zadovoljstvo nad opravljenim je tisto, kar me polni«. Vrelec: glasilo občine Dolenjske Toplice, 2018, let. 20, št. 229, str. 8.

Password Author: Tina Kolarek, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 18. 5. 2021 | Latest Modification: 15. 3. 2023
Tina Kolarek. KULOVEC, Helena. (1946-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 4. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kulovec-helena/
Report a Bug