Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KUHAR, Jožef

- Vir: Lipnica, nov. 2021

Photo Gallery

Birth Date:
22. November 1914, Moravci
Death Date:
16. March 2005, Moravske Toplice
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Jožef Kuhar je bil skozi svoje sorazmerno dolgo življenje aktiven na več področjih. Zaposlen je bil kot direktor dveh kmetijskih zadrug, v Tešanovcih in Martjancih, hkrati pa je bil skoraj trideset let, med letoma 1971 in 2000, inšpektor Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji. Med letoma 1960 in 1998 je bil še inšpektor evangeličanske gmajne Moravske Toplice. Kot lastnik znane gostilne Kuhar v Moravskih Toplicah je veliko časa posvetil turističnemu razvoju domačega kraja. Ta se je začel razvijati potem, ko so delavci lendavskega podjetja Nafta leta 1960 na bližnjem travniku na obrobju naselja med iskanjem nafte v eni od vrtin po naključju naleteli na termalno vodo.

Sprva je bila vrtina zapečatena, a se je vest o zdravilni moravski vodi hitro razširila po vsej pokrajini. Posluha pri takratnih lokalnih oblasteh in podjetjih (Občini Murska Sobota, Nafti Lendava in Zdravilišču Radenci) za izkoriščanje vode sprva ni bilo. Zato so vaščani Moravec leta 1962 ustanovili turistično društvo, katerega predsednik je postal Jožef Kuhar. Pod njegovim okriljem so zgradili manjši bazen, postavili nekaj lesenih kabin in s pomočjo švedskega inštituta naredili kemično analizo vode. V letu 1963 se je z investicijsko podporo takratnega direktorja gostinskega podjetja Zvezda iz Murske Sobote Karla Černjaviča majhno in dobro obiskano kopališče razvilo v toplice. Leta 1982 je bil zgrajen hotel Termal, nekaj let kasneje pa še hotel Ajda.
Za svoje vizionarsko delo na več področjih je Jožef Kuhar dobil več priznanj. Tako od Turistične zveze Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in Gasilske zveze Slovenije. Leta 1997 je ob ustanovitvi občine Moravske Toplice kot prvi postal častni občan občine Moravske Toplice. V utemeljitvi je bilo zapisano: »Nagrado predlagamo za izredne zasluge, ki jih je imel gospod Kuhar pri začetnem razvoju toplic v Moravcih v 60-tih letih, ko je s skupino somišljenikov trmasto vztrajal pri zdravilnem in komercialnem izkoriščanju izvira tople vode. Prav neverjetni vztrajnosti gospoda Kuharja gre zahvala za to, da moravska vrtina ni doživela usode mnogih podobnih vrtin, ki so ostale zapečatene in neizkoriščene. Zdravilišče Moravske Toplice sodi danes med najsodobnejša in najbolj obiskana zdravilišča v Sloveniji. – Seveda je z dejavnostjo zdravilišča povezan tudi dinamičen razvoj naselja, ki se je v treh desetletjih preobrazilo v sodobno zdraviliško naselje in ponudilo zaposlitev in zaslužek mnogim družinam.« (Lipnica, 1997)

Z

častni občan Občine Moravske Toplice, 1997

Jerše, M. Jože Kuhar častni občan: prvi praznik Občine Moravske Toplice. Vestnik, 11. sept. 1997, let. 49, št. 37, str. 6.
Naziv častni občan: Jožef Kuhar iz Moravskih Toplic. Lipnica: občasni informativni list Občine Moravske Toplice, 20. okt. 1997, št. 15, str. 2.
Čarni J. et al. 35 let toplic v Moravcih – Moravskih Toplicah. Moravske Toplice: Turistično društvo in Občina, 1998, str. 4.
Cipot, F. In memoriam: Jožef Kuhar: 1914 – 2005. Lipnica, 21. apr. 2005, št. 52, str. 5.
Erniša, G. V spomin. Evangeličanski koledar, 2006, let. 54, str. 240 – 241.
GD Moravci (1894). V: Gomboc, F. Gasilstvo v Prekmurju 1873 – 2003. Murska Sobota: samozaložba, 2009, str. 280 – 282.
Vugrinec, J. Jožef Kuhar (1914-2005). Lipnica: glasilo občine Moravske Toplice, 5. nov. 2021, št. 178, str. 35.

apis je pripravil Marko Vugrinec. Hrani ga arhiv PiŠK Murska Sobota.

Password Author: Marko Vugrinec, objavila Julijana Vöröš, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Date of First Entry: 15. 11. 2022 | Latest Modification: 17. 4. 2023
Marko Vugrinec in objavila Julijana Vöröš. KUHAR, Jožef. (1914-2005). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 14. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kuhar-jozef/
Report a Bug