Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KRIŽNIK PODŠAVNIŠKI, Gašpar

KRIŽNIK PODŠAVNIŠKI Gašpar
Foto: Arhiv knjižnice

Photo Gallery

Birth Date:
5. January 1848, Motnik
Death Date:
26. November 1904, Motnik
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Po poklicu je bil čevljar in trgovec. Po vzoru J. I. N. Baudoin de Courtenaya je kot samouk zbiral ljudsko izročilo in ga v narečju tudi zapisal. Zbiral je ljudske pesmi, pripovedi, legende in nabrani material objavil v Ljubljanskem zvonu v letnikih 1884, 1887, 1890-91, 1895-96. Z nabranim materialom je sodeloval tudi s K. Štrekljem pri snovanju “Slovenskih narodnih pesmi”. V Letopisu Matice Slovenske je objavil prispevek o zgodovini slovenskega knjigoznanstva, samostojno je v Celovcu objavil knjigo Slovenske pripovedi iz Motnika.

Slovenske pripovedi iz Motnika, 1874
Donesek k zgodovini slovenskega knjigoznansvta, Letopis Matice Slovenske 1881

Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1925-32
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 25. 9. 2009 | Latest Modification: 3. 12. 2020
Lucijan Adam. KRIŽNIK PODŠAVNIŠKI, Gašpar. (1848-1904). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 1. 3. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kriznik-podsavniski-gaspar/
Report a Bug