Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KRAJNIK, Milan

KRAJNIK Milan
Foto: osebni arhiv

Photo Gallery

Birth Date:
28. May 1937, Ptuj
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Rodil se je leta 1937 na Ptuju, leta 1941 pa je bil skupaj s starši izseljen v Bosno. Tako je osnovno šolo najprej obiskoval v Banja Luki, po vojni pa na Ptuju, kjer je končal tudi nižjo gimnazijo, zatem pa srednjo ekonomsko šolo v Mariboru. Leta 1961 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

Po končanem študiju se je zaposlil v mariborski tovarni Elektrokovina in tam najprej spoznaval tehnološke značilnosti proizvodnega programa, nato pa delal na področju izvoza. V letih 1963–1964 je delal v regionalni Gospodarski zbornici kot strokovni sodelavec za področje industrije. Leta 1965 se je zaposlil v Strojnih delavnicah na Ptuju (leta 1968 so se preimenovale v Sigma Ptuj), kjer je bil najprej vodja komerciale, nato pa direktor (1968–1971). V tem času se je podjetje preoblikovalo iz obrtnega v srednje veliko industrijsko podjetje s servisi, z jasnimi programskimi cilji ter bistveno povečalo kapacitete in število zaposlenih. Med letoma 1971 in 1979 je bil generalni direktor Tovarne glinice in aluminija (TGA) v Kidričevem. V tistem času je bil razvoj tovarne usmerjen v maksimiranje proizvodnje aluminija in glinice iz obstoječih kapacitet ter proizvodnjo tehnološko zahtevnejših livarskih izdelkov, iskanja tehnoloških rešitev za modernizacijo elektroliz in programa izdelkov z višjo stopnjo predelave aluminija. Zgrajen je bil obrat za predelavo sekundarnega aluminija, v smeri višje stopnje predelave aluminija se je pričela graditi nova livarna. Poklicno pot je nadaljeval kot podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije (1980–1983), kjer je bil odgovoren za področje strateškega planiranja na makroekonomskem nivoju in za medrepubliško sodelovanje. Nato je bil direktor Elektrogospodarstva (1983–1992) in v tistem času s podpisom elektroenergetskega soglasja omogočil izgradnjo nove elektrolize za proizvodnjo aluminija, izgradnjo in sanacijo čistilne naprave, ptujski občini pa je pridobil trajni vir za izgubljene površine obstoječe akumulacije. Upokojil se je leta 1992, vendar je kot svetovalec na energetskem področju ostal dejaven še naprej.

En mandat je bil predsednik sveta za gospodarstvo Skupščine občine Ptuj (1966–1970), predsednik izvršnega odbora Kreditne banke Ptuj (1972–1974) in poslanec gospodarskega zbora Skupščine SRS (1969–1974). Med letoma 2010 in 2015 je bil predsednik Mestne organizacije stranke DeSUS Ptuj, danes je član gospodarske komisije stranke na državni ravni, od leta 2010 je ptujski mestni svetnik, od leta 2013 pa tudi član nadzornega sveta Elesa.

Leta 2012 je bil za dolgoletno uspešno delovanje na področju ekonomije, razvoja podjetništva in vodenja velikih gospodarskih sistemov ter za vse zasluge pri razvoju mesta Ptuj imenovan za častnega občana MO Ptuj.

Tov. Milan Krajnik, dipl. oec., naš novi generalni direktor, Aluminij: glasilo delovnega kolektiva TGA »Boris Kidrič« Kidričevo, št. 9 (september 1971).
B. Habjanič: Milan Krajnik častni občan Mestne občine Ptuj, Ptujčan, št. 9 (28. 9. 2012), str. 12–13.
M. Goznik: Novi častni občan – Milan Krajnik, Štajerski tednik, št. 53 (6. 7. 2012), str. 4.
M. Goznik: Dravsko nabrežje je ptujski Lent: pogovor s častnim občanom Milanom Krajnikom, Štajerski tednik, št. 65 (17. 8. 2012), str. 6.
S. Pičerko Peklar: Milan Krajnik v družbi častnih občanov, Večer, št. 177 (2. 8. 2012), str. 20.
S. Pičerko Peklar: Vodi ga vztrajnost, Večer, št. 225 (28. 9. 2012), str. 18.

Password Author: Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 24. 6. 2016 | Latest Modification: 11. 5. 2020
Barbara Rižnar. KRAJNIK, Milan. (1937-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 13. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/krajnik-milan/
Report a Bug