Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KOŠIR, Alojzij

Alojzij Košir
Vir: Viktor Kragl, Zgodovinski drobci župnije Tržič

Photo Gallery

Birth Date:
25. March 1815, Planina pri Rakeku
Death Date:
26. August 1891, Št. Rupert na Dolenjskem
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Ordiniran je bil 12. 8. 1834 in prvih 13 let deloval v Kranju. Po V. Kraglu je mdr. podelil sveto popotnico dr. Francetu Prešernu na smrtni postelji. Skladno z idejami 2. pol. 19. stol. se je zavzemal za restavriranje katolištva in cerkvenih družb (po obdobju Jožefinskih reform). Takoj po prihodu v Tržič je obnovil škapulirsko bratovščino, sicer priljubljeno gibanje po vsej Gorenjski. 1857 je dal urediti škapulirsko kapelo v tržiški župnijski cerkvi. Kot idejni vodja je v kapeli najprej dal postaviti oltar, kasneje pa jo še opremiti s stenskimi slikarijami. V času njegovega delovanja v Tržiču je bila na novo sezidana še cerkev sv. Andreja na Trgu svobode. Zanjo je z gradbenim odborom zbiral sredstva, po četrti prošnji je končno pridobil tudi gradbeno dovoljenje. Od leta 1868 do smrti je župnikoval v Št. Rupertu. Tudi tu so ga čakala obnovitvena dela po velikem požaru l. 1885. Prav tako je uvajal nove bratovščine oz. obnavljal stare. V uradovanje je vpeljal slovenski jezik, urejal arhiv in začel pisati župnijsko kroniko.

Kragl, V. Zgodovinski drobci župnije Tržič, 2. natis. Tržič: Zavod za kulturo in izobraževanje, 1994, str. 195-196.

Lavrič, A. Umetnostna dediščina cerkvenih združb v tržiški župniji. V: Kronika, Iz zgodovine Tržiča, 2020, str. 707-740.

Petek, M. O obletnicah tržiških cerkva, Tržičan, 19, št. 5, str. 13.

Password Author: Nejc Perko, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
Date of First Entry: 6. 9. 2023 | Latest Modification: 6. 9. 2023
Nejc Perko. KOŠIR, Alojzij. (1815-1891). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 14. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kosir-alojzij/
Report a Bug