Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KONŠEK, Valentin

Birth Date:
4. February 1816, Trojane
Death Date:
16. July 1899, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Rojen je bil na Trojanah, nato je študiral pravo v Gradcu, leta 1841 postal suplent na gimnaziji v Mariboru in leto kasneje na gimnaziji v Celju. Leta 1848 je bil na isti gimnaziji imenovan za začasnega učitelja slovenskega jezika, dobil leta 1854 mesto profesorja na mariborski gimnaziji in še isto leto na gimnaziji v Ljubljani, kjer je s kratko prekinitvijo (1861/62 je postal vodja novoustanovljene nižje gimnazije v Kranju) služboval vse do upokojitve v letu 1886.

V svojih celjskih letih (1848/49) je bil urednik v Celju izhajajočega tednika Celjske slovenske novine. V njem so bili objavljeni prvi radikalnejši, liberalno pisani članki z zahtevami po neodvisnosti šolstva od cerkve, sekularizaciji cerkvenega premoženja, odpravi celibata itd.
Konšek si je v svojih člankih prizadeval za enakopravnost slovenskega jezika v šolah in uradih, za ustanovitev slovenske kmetijske šole, za dovoljenje, da bi se smeli Judje naseliti na Štajerskem itd. in s tem močno zaznamoval javno mnenje zlasti v revolucionarnem letu 1848.

Po preselitvi v Ljubljano politično ni več nastopal in se je ukvarjal le z naravoslovjem Kranjske (leta 1854 je na Dunaju opravil državni izpit iz naravoslovja za višje gimnazije) in objavil več razprav s tega področja. Dolgo časa je opravljal tudi dela kustosa ljubljanskega Botaničnega vrta in bil do leta 1881 urednik slovenskega besedila deželnega zakonika za Kranjsko.

J. Cvirn: Konšek Valentin, v: Enciklopedija Slovenije, 5. zvezek, Ljubljana 1991, str. 252
F. Jesenovec: Celjske slovenske novine – ob 115-letnici njihovega izhajanja, v: Celjski zbornik, 1963, str. 249–276

Password Author: Janko Germadnik, objavil/-a: Osrednja knjižnica Celje
Date of First Entry: 9. 1. 2019 | Latest Modification: 24. 6. 2020
Janko Germadnik. KONŠEK, Valentin. (1816-1899). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 5. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/konsek-valentin/
Report a Bug