Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KOLAR, Franci

Franci Kolar - L. Ambrožič - Novljan: Gubčeva brigada, 1972, str. 31

Photo Gallery

Birth Date:
5. July 1923, Okič (obč. Kozje)
Death Date:
16. July 1980, Ljubljana
Lexicon:

Po zgodnji izgubi očeta rudarja je otroštvo preživljal pri krušnih starših v Zabukovju nad Sevnico. Gimnazijo je obiskoval v Zagrebu, kjer se je kmalu vključil v napredno mladinsko gibanje.

Leta 1940 se je moral zaradi svojega revolucionarnega delovanja v Zagrebu umakniti nazaj v Slovenijo, kjer je delal tudi kot gozdni delavec na Bohorju. Leta 1941 je kot pomožni občinski tajnik dobil službo na Trebelnem na Dolenjskem in se tam takoj vključil v narodnoosvobodilni boj. Organiziral je Osvobodilno fronto na tem območju ter leta 1942, ko je bila na Trebelnem ustanovljena Gubčeva brigada, postal komandant III. bataljona, kasneje pa namestnik komandanta brigade. Med vojno je bil tudi načelnik oddelka za zvezo Glavnega štaba narodnoosvobodilne vojske, politkomisar IX. brigade, kot oficir IV. armade je z osvoboditelji 1. maja 1945 vkorakal v Trst. Bil je eden najmlajših oficirjev Glavnega štaba NOV in PO Slovenije. Velikokrat je bil tudi ranjen v bojih, zelo resno na Ajdovcu leta 1942.

Po končani vojni je kot družbenopolitični delavec deloval v Krškem, v letih 1951–1954 v Novem mestu kot načelnik uprave javne varnosti in v Ljubljani, npr. kot republiški poslanec, sekretar Narodne banke Slovenije idr. Bil je tudi zavzet kulturni delavec, mdr. je bil dolga leta član in predsednik Partizanskega pevskega zbora ter predsednik Kulturne skupnosti mesta Ljubljane.

Je nosilec partizanske spomenice 1941.

Partizanska spomenica 1941

Legan, M. Franci Kolar. Dolenjski list, 24. 7. 1980, let. 31, št. 30, str. 4.
Lesar, L. Dober dan, Dolenjci: Franci Kolar. Dolenjski list, 20. 7. 1978, let. 29, št. 29, str. 10.
Vošnjak, S. Delo, 17. 7. 1980, let. 22, št. 166, str. 2.

Password Author: Darja Peperko Golob, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 16. 7. 2021
Darja Peperko Golob. KOLAR, Franci. (1923-1980). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 16. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kolar-franci/
Report a Bug