Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KOČEVAR, Ivan

Ivan Kočevar - Dolenjski list, 7. septembra 1972, str. 16.

Photo Gallery

Birth Date:
29. June 1921, Vavpča vas (obč. Semič)
Death Date:
11. December 1978, Novo mesto
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Končal je srednjo tehnično šolo v Ljubljani, nato pa je vojna prekinila njegovo nadaljnje šolanje. Vojno je preživel kot interniranec v italijanskih zaporih in nato kot ilegalec v Ljubljani.

Leta 1946 se je zaposlil pri podjetju GP Gradis in nato pri Ministrstvu za gradnje LRS v Ljubljani. Od septembra 1948 je bil zaposlen v SGP Pionir v Novem mestu. Bil je odgovorni vodja raznih gradbišč in šef sektorja Novo mesto.

Podjetje je bilo sicer ustanovljeno že v začetku leta 1946, ko je po sklepu Ministrstva za gradnje Slovenije Okrožni ljudski odbor v Novem mestu ustanovil gradbeno podjetje »Novograd« s sedežem v Novem mestu za potrebe Dolenjske z nekaj več kot dvesto zaposlenimi. Delovna organizacija je pričela delati na objektih na področju Dolenjske, kasneje pa tudi v Beli krajini, na Kočevskem in v Posavju. Marca 1947 je vlada iz Novograda ustanovila Splošno gradbeno podjetje »Pionir«. Po letu 1948 je Pionir razširil svojo dejavnost in povečal število zaposlenih. V prvi polovici 50-ih let pa je prišlo zaradi zmanjšanja rasti celotnega gospodarstva in zmanjšanja investicij v gradbeništvu do zastojev, kar se je poznalo tudi pri poslovanju Pionirja.

Leta 1956 je bil Ivan Kočevar imenovan za vršilca dolžnosti direktorja, tri leta zatem pa za glavnega direktorja SGP Pionir. Podjetje je moralo takrat reševati svoj težavni položaj zaradi krčenja proizvodnje tudi z odprodajo proizvodnih sredstev. Tehnične in organizacijske spremembe, ki jih je uvedel, so kmalu uspele konsolidirati podjetje, da se je hitro razvijalo. Posebno pozornost je posvetil šolanju in zaposlovanju strokovnih kadrov in okrepitvi strokovnih služb podjetja. Razširil je tržišče, uvedel je nove delovne postopke in industrijski način gradnje. S tem je SGP Pionir uvrstil med pomembna gradbena podjetja v tedanji Jugoslaviji. Med zaposlenimi je bil priljubljen in spoštovan.

Ivan Kočevar je bil večkratni odbornik okrajne in občinske skupščine ter poslanec republiške skupščine. Za svoje delo je med drugim prejel medaljo zaslug za narod, medaljo dela in red dela z zlatim vencem. Leta 1974 je prejel Kraigherjevo nagrado za izjemne gospodarske dosežke.

VNovem mestu se po njemod leta 1993 imenuje ulica.

  • ES 5, str. 179.
  • NP XXV/1974 št. 1-2, str. 58.
  • DL, 7. sept. 1972, str. 16
  • DL, 18. nov. 1976, str. 24
Password Author: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 29. 6. 2022
Karel Bačer. KOČEVAR, Ivan. (1921-1978). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kocevar-ivan/
Report a Bug