Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KOBAL, Ignacij

KOBAL Ignacij
Foto: Arhiv Tolminskega muzeja

Photo Gallery

Birth Date:
30. July 1878, Prapetno Brdo
Death Date:
6. December 1922, Gorica (IT)
Professions and Activities:
Lexicon:

Po končani osnovni šoli (Šentviška Gora) in gimnaziji (Gorica) se je vpisal na bogoslovje ter bil leta 1903 posvečen v duhovnika. Po dveletnem delu v knezoškofijski pisarni v Gorici je odšel na študij cerkvenega kanonskega prava v Rim. Po vrnitvi na Goriško je bil krajši čas kaplan v Dornberku, potem pa je bil imenovan za stolnega vikarja v Gorici. Istočasno je prevzel tudi mesto profesorja na tamkajšnjem učiteljišču in postal član številnih cerkvenih, šolskih in drugih organizacij. Od leta 1909 do smrti je vodil goriško Marijino družbo, bil je član izpraševalne komisije za slovenske učitelje na Goriškem, zastopnik cerkve v okrajnem šolskem svetu, član uprave škofijskega semenišča in Alojzijevišča, bil je v načelstvu Katoliškega tiskovnega društva, v političnemu društvu Edinost, v zboru svečenikov sv. Pavla in drugih organizacijah.
Postal je cenjen, vodilni mož med tedanjimi goriškimi Slovenci, ki je slovel tudi kot odličen pridigar. Prav zaradi velikonočne pridige je bil leta 1919 aretiran in poslan za dva meseca v zapor. Po vrnitvi na prostost je začel bolehati in se ni več opomogel. Leta 1921 je bil imenovan za goriškega stolnega župnika, malo pred smrtjo pa še za kanonika Metropolitanskega kapitlja.

Primorski slovenski biografski leksikon, zv. 8, Gorica 1982
J. Ličan: Dijaški zavod Alojzijevišče v Gorici, Koledar GMG 1925, str. 75-78
Dr. Ignacij Kobal, Goriška straža, št. 50 (1922), str. 1
K. Kofol: Msgr. dr. Ignac Kobal, duhovnik in narodni delavec, Zbornik Šentviške planote, Ponikve 1998, str. 183-185

Password Author: Karla Kofol, Tolminski muzej
Date of First Entry: 30. 7. 2012 | Latest Modification: 30. 7. 2012
Karla Kofol. KOBAL, Ignacij. (1878-1922). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 30. 11. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kobal-ignacij/
Report a Bug