Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KNIFIC, Timotej

KNIFIC Timotej
Foto: Tomaž Lauko

Photo Gallery

Birth Date:
22. August 1946, Trata pri Škofji Loki
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

V Kranju je živel od leta 1947 do leta 2000. Nato se je preselil v Šentvid pri Ljubljani, kjer živi še danes. Osemletko in gimnazijo je obiskoval v Kranju. Maturiral je leta 1966. Leta 1972 je diplomiral iz arheologije na Oddelku za arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1984 je doktoriral na isti fakulteti z disertacijo »Bled v zgodnjem srednjem veku«. Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je bil zaposlen od 1974. do 1987. leta. Tam je deloval kot honorarni docent in izredni profesor tudi še v letih 1987-2010. Od leta 1987 je zaposlen v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani kot kustos za arheologijo zgodnjega srednjega veka.

Njegovo strokovno delo obsega predvsem raziskovanje odnosov med staroselci in slovanskimi naseljenci ter preučevanje zgodnjesrednjeveške naselitve v mikroregijah. Izšolal se je za potapljača in od leta 1983 do 1995 usmerjal delo na področju podvodne arheologije. Vodil je številna arheološka izkopavanja, tudi na Gorenjskem, npr. na Bledu (1975-1985), v Godiču pri Kamniku (1992-1998) in na Gradišču nad Bašljem (1998). Osrednji temi njegovega raziskovanja sta najdišči Lajh v Kranju in Pristava na Bledu. O raziskovalnih rezultatih je poročal v številnih znanstvenih in strokovnih člankih. Napisal je tudi več poljudnoznanstvenih člankov in ilustrirano knjižico za mladino »Tu bo naš dom« (1998). Zasnoval in pripravil je več razstav: “Pismo brez pisave”, “Od Rimljanov do Slovanov”….

 

Ljubljanica – kulturna dediščina reke, 2009 (s soavtorji)
Stopinje v preteklost, 2006 ( s soavtorji)
Od Rimljanov do Slovanov, 2001, (sourednica Polona Bitenc s soavtorji)
Arheološka najdišča, 1991 (soavtor z D. Svoljškom),
Pismo brez pisave: Arheologija o prvih stoletjih krščanstva na Slovenskem, 1991 (soavtor Milan Sagadin)
Vipavska dolina, zgodnjesrednjeveška najdišča (Situla 17), 1976, (soavtor Drago Svoljšak)

 

Za razstavo “Pismo brez pisave” je leta 1991 prejel Valvasorjevo priznanje. Za razstavi »Od Rimljanov do Slovanov« (2000) in »Ljubljanica – kulturna dediščina reke« (2009) pa skupaj s sodelavci prejel priznanji Slovenskega arheološkega društva. Leta 2011 je prejel Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo v muzejstvu.

Osebnosti od A do L, Ljubljana 2008, str. 482
D. Bajt, Kdo je kdo, Ljubljana 1999, str. 230
Enciklopedija Slovenije

Password Author: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 1. 6. 2011 | Latest Modification: 2. 9. 2020
Miran Lola Božič. KNIFIC, Timotej. (1946-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 16. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/knific-timotej/
Report a Bug