Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KAVČIČ, Pavel

KAVČIČ Pavel
Foto: dlib

Photo Gallery

Birth Date:
25. January 1852, Godešič
Death Date:
27. September 1895, Senožeče (na Notranjskem)
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Med leti 1864-68 je obiskoval gimnazijo v Kranju. Po končanem 5. razredu gimnazije v Ljubljani je prestopil na učiteljišče. Šolanje na učiteljišču je končal leta 1873. Prvo službo je za pol leta dobil pri Mariji Devici v Puščavi na Štajerskem. Nato je služboval v Mengšu in Postojni, od leta 1880 pa do smrti pa v Senožečah na Notranjskem. V prvih letih poučevanja se je ukvarjal predvsem z naravoslovjem, kmetijstvom, vrtnarstvom. Sestavil je več herbarijev in zbirk žuželk. Posebej je proučeval botaniko in entomologijo Notranjske. Leta 1889 je objavil poročilo o entomologiji in flori postojnskega okraja.

Postojnsko okrajno glavarstvo, Poročilo o entomologiji in flori političnega postojnskega okraja, 1889

Slovenski biografski leksikon, 1. zvezek, Ljubljana 1925-32
Učiteljski tovariš 1895, str. 352

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 15. 2. 2011 | Latest Modification: 9. 11. 2020
Lucijan Adam. KAVČIČ, Pavel. (1852-1895). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 5. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kavcic-pavel/
Report a Bug