Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KAVČIČ, Edvard

KAVCIC Edvard - Foto: arhiv Edvarda Kavčiča

Photo Gallery

Birth Date:
27. July 1936, Jesenice
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Zgodaj se je zaposlil v Železarni Jesenice, se izobraževal in ji ostal zvest vse do upokojitve. Po končani tehnični šoli in višji šoli za organizacijo dela je prevzel vodenje vzdrževanja Predelovalnih obratov, v času največje krize v Železarni pa je kot direktor vodil delo Centra za prestrukturiranje kadrov. V času zaposlitve je deloval tudi v nekaterih organih upravljanja, med drugim je eno mandatno obdobje vodil tudi delavki svet Železarne Jesenice. V obdobju šolanja je bil aktiven član Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, kasneje pa je bil pri DPD Svoboda Jesenice član zelo uspešne folklorne skupine s številnimi nastopi doma in na tujem. Na športnem področju je bil razmeroma uspešen plavalec Plavalnega društva Jesenice. Nekaj časa je bil aktiven tudi pri odbojki, precej dalj časa pa kot organizator in sodnik ter predsednik Smučarskega društva na Jesenicah. Nekaj let je kot predsednik vodil Zvezo smučarskih organizacij takratne občine Jesenice in bil soorganizator in organizator številnih smučarskih prireditev, tudi pri Pokalu Vitranc. Na družbeno političnem področju si je kot predsednik sindikata Železarne Jesenice in predsednik metalurgov Slovenije prizadeval za boljši položaj in pravice delavcev. V nekdanji Občini Jesenice je bil odbornik. V Občini Žirovnica, kjer sta si z ženo Darinko zgradila dom, pa je en mandat deloval v nadzornem odboru. Pomembno vlogo v njegovem življenju ima družina, je oče dveh sinov in dedek treh vnukov.

Po upokojitvi se je vključil v delo Društva upokojencev Žirovnica, ki mu je predsedoval enajst let (1999-2010). V okviru društvenega socialnega programa je uvedel vsakoletno srečanje s starejšimi občani nad 80 let, bil pobudnik novoletnih obiskov v domovih za starejše ter obiskov predstavnika društva in občine ob rojstnem dnevu starejših nad 95 let. Aktiven je tudi v drugih organih na nivoju Gorenjske in Zveze društev upokojencev Slovenije. Leta 2004 je s sodelavci iz Zveze društev upokojencev Slovenije pričel soustvarjati program z naslovom “Starejši za starejše”. Program je namenjen starejšim občanom, ki živijo doma, so osamljeni ali pa potrebujejo pomoč. Prostovoljci starejšim občanom pomagajo v različnih življenjskih situacijah glede na njihove potrebe. Starejše vabijo tudi na družabne aktivnosti, ponekod imajo skupine za druženje ob kavi, peljejo jih na kakšen izlet ipd. Društvo upokojencev Žirovnica je bilo eno izmed prvih, ki se je programu pridružilo, Edvard Kavčič pa je postal koordinator za Gorenjsko. V programu sodeluje 26 gorenjskih društev (v Sloveniji skoraj 300), v okviru katerih deluje 379 prostovoljcev (v Sloveniji okoli 3500). Projekt “Starejši za starejše” je bil nagrajen tudi s priznanjem “Državljan Evrope 2017”. Edvard Kavčič je pri programu še vedno zadolžen za informacijsko podporo.

Za svoje delo je bil večkrat nagrajen: priznanje Železarne Jesenice za pomoč pri izgradnji Jeklarne 2, častni predsednik Društva upokojencev Žirovnica (2011), zlata plaketa za dolgoletno in uspešno delo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije in Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske. Leta 2016 je prejel priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 (podeljuje ga predsednik republike), leta 2017 pa je postal častni občan Občine Žirovnica.

Peternel, U. Častni občan bo Edvard Kavčič. Gorenjski glas (online). Kranj, Gorenjski glas, 3.11.2017 (citirano 18.3.2020). Dostopno na internetu na naslovu: http://www.gorenjskiglas.si/article/20171103/C/171109947/1082/1007/castni-obcan-bo-edvard-kavcic

Password Author: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Date of First Entry: 18. 3. 2020 | Latest Modification: 11. 2. 2022
Nina Jamar. KAVČIČ, Edvard. (1936-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kavcic-edvard/
Report a Bug