Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KAMBIČ, Mihael

Mihael Kambič - Jože Dular: Pomembni Belokranjci 1988, str. [48].

Photo Gallery

Birth Date:
14. September 1887, Dragovanja vas
Death Date:
7. January 1979, Dragovanja vas
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Rojen je bil 14. septembra 1887 v Dragovanji vasi, umrl 7. januarja 1979 prav tam. Ljudsko šolo je obiskoval najprej v bližnjem Dragatušu in nato v Črnomlju. Od leta 1899 je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Novem mestu, kjer ga je poučeval risanje najprej Hugo Skopal, kasneje pa tedaj že priznani akademski slikar Josip Germ. Po opravljeni maturi je leta 1908 odšel na študij slikarstva v Prago. Tam je še istega leta opravil sprejemni izpit na Umetnostni akademiji. V Pragi je najprej med letoma 1908 in 1911 obiskoval splošno šolo pri hrvaškemu slikarju profesorju Vlahu Bukovcu, nato pa med letoma 1911 in 1915 še specialno šolo Vojtecha Hynaisa. Po končanem študiju na akademiji je leta 1915 v Pragi opravil še državni profesorski izpit.

Jeseni 1915 je pričel poučevati risanje na gimnaziji v Kufsteinu na Tirolskem. Tam je ostal tri leta. Malo pred koncem prve svetovne vojne je prišel v Ljubljano, kjer je potem na poljanski gimnaziji poučeval risanje vse do leta 1950 oziroma do upokojitve. Kasneje je bil nekaj časa tudi honorarni predavatelj pedagogike in metodike na Akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani, ki je bila nato preimenovana v Akademijo za likovno umetnost.

Kljub odločitvi za pedagoški poklic s slikanjem ni nikoli prenehal. Naredil je vinjete in ovitek za glasilo Lovec, za plakat jugoslovanskega sokolskega zleta v Ljubljani pa je prejel prvo nagrado. Imel je nekaj skupinskih razstav v Kufsteinu, Ljubljani in Beogradu, prvo samostojno razstavo pa šele leta 1964 v Metliki, Črnomlju in Novem mestu. Je slikar realist s solidno tehniko in točno risbo. Večinoma krajino in portret je slikal v olju, manj v akvarelu in pastelu. Največ njegovih slik se nahaja v Belokranjskem muzeju v Metliki.

Zadnja leta je preživel pri sorodnikih v rodni Dragovanji vasi, kjer je tudi umrl.

  • Delo 10. jan. 1979, str. 8 – slika.
  • Delo 9. jan. 1979 (osmrtnica).
  • DL 18. mar. 1976, str. 27 – s sliko.
  • Dolenjski razgledi 8. febr. 1979, str. 72 – s sliko.
  • Dular J.: Pomembni Belokranjci 1988, str. [48] – slika.
  • SBL I, str. 425.
  • Andreja Brancelj: Mihael Kambič, 1985
Password Author: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 8. 5. 2020
Karel Bačer. KAMBIČ, Mihael. (1887-1979). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/kambic-mihael/
Report a Bug