Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

JANKO, Anton

Birth Date:
10. August 1939, Gorenje Gradišče
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

R. 10. avg. 1939 na Gorenjem Gradišču pri Dolenjskih Toplicah. Obiskoval je učiteljišče v Novem mestu, kjer je maturiral l. 1959. Nato je služboval na Osnovni šoli Kočevske Poljane in bil upravitelj Osnovne šole Gabrje pod Gorjanci. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral nemščino in angleščino ter diplomiral l. 1966. Študij je nadaljeval v Kanadi in l. 1976 doktoriral na University of Waterloo. V tem času se je študijsko izpopolnjeval na različnih univerzah. V šol. l. 1975/76 je bil »sessional lecteur in German« na University of Guelph v Ontariu v Kanadi. Od l. 1977 je bil asistent za starejši nemški jezik na oddelku za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. L. 1985 je bil izvoljen za docenta, l. 1989 za izrednega in l. 1995 za rednega profesorja za nemško književnost. V študijskem letu 1979/80 je bil lektor za slovenščino na Univerzi Karla Marxa v Leipzigu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je bil predstojnik katedre za nemško književnost, predsednik samoupravne delavske kontrole, član gospodarske komisije, predsednik tiskovne komisije, član in tudi predsednik komisije za delovna razmerja, v l. 1992-1996 predstojnik oddelka za germanske jezike in književnosti in v l. 1991-1993 prodekan za študijske zadeve. Njegovo znanstveno delo je osredotočeno na preučevanje nemške književnosti od srednjega veka do danes, posebno na Slovenskem, in na medsebojno vplivanje nemške in slovenske književnosti. Doma in v tujini je objavil številne znanstvene razprave. Z referati je sodeloval na številnih mednarodnih simpozijih in drugih strokovnih srečanjih. Pripravil je tudi več srednješolskih in visokošolskih učbenikov.

  • ES 16, str. 88.
  • Rast XI/jul. 2000 št. 3/4, str. 301-312 – s slikami.
  • Univerza I-4, str. 147-148.
  • Univerza III-5, str. 2219-2220.
Password Author: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 3. 5. 2020
Karel Bačer. JANKO, Anton. (1939-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/janko-anton/
Report a Bug