Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

IVANIČ, Martin

Birth Date:
11. August 1948, Dolenji Suhor pri Vinici
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

R. 11. avg. 1948 v Dolenjem Suhorju pri Vinici. Po končani gimnaziji se je najprej vpisal na vojaško ekonomsko akademijo v Beogradu, a se je po prvem letniku preusmeril v študij zgodovine in sociologije ter l. 1975 diplomiral na ljubljanski univerzi. Po diplomi je poučeval zgodovino na Šubičevi gimnaziji v Ljubljani. V l. 1976-1990 je delal na CK ZKS kot tajnik zgodovinske komisije, vodja arhiva CK ZKS in podpredsednik zgodovinske komisije. Od l. 1993 je bil urednik pri Enciklopediji Slovenije, od l. 1997 pa njen odgovorni urednik. Od l. 2003 je urednik-leksikograf pri Založbi Mladinska knjiga, med drugim urednik prvega Slovenskega etnološkega leksikona in sourednik Slovenskega velikega leksikona. Objavil je več sto člankov s tematiko iz zgodovine in zgodovinopisja, pozneje pa tudi družbenokritične prispevke o državi in politiki. Njegovi prispevki so bili objavljeni v Komunistu, Teleksu, Delu, Delavski enotnosti, Dnevniku, Republiki, Zgodovinskem časopisu in Arhivih. Je soavtor knjig Zgodovina Slovencev (1979), Kronologija naprednega delavskega gibanja na Slovenskem (1981) in Osamosvojitev Slovenije (1996), urednik, soavtor in sourednik knjižnih izdaj Zbrana dela Mihe Marinka, Zbrana dela Josipa Broza Tita (v slovenščini), Dachauski procesi (1990), Ilustrirana zgodovina Slovencev (1999). Je tudi avtor publikacij Stavka rudarjev v rudnikih Trbovlje in Hrastnik-Zagorje 1958 (1985), Kratka ilustrirana zgodovina Slovencev (1999) in Zvestoba : intervju s Stanetom Potočarjem (1994).

  • Zvestoba 1994, str. 253.
Password Author: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 29. 4. 2020
Karel Bačer. IVANIČ, Martin. (1948-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 22. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/ivanic-martin/
Report a Bug