Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

HUBAD, Josip

HUBAD Josip
Foto: Arhiv knjižnice

Photo Gallery

Birth Date:
1. March 1850, Vodice (na Gorenjskem), Slovenija
Death Date:
31. October 1906, Veliki Lošinj (HRV), Hrvaška
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Ljudsko šolo je obiskoval pri frančiškanih v Kamniku. Med leti 1863-71 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Naravoslovne znanosti je študiral na univerzi na Dunaju. V letih 1874-75 je poučeval na meščanskih šolah na Dunaju. Med leti 1875-79 je bil vzgojitelj pri baronu Morpurgo v Trstu. Leta 1876 je bil tudi suplent na državni gimnaziji v Trstu. Leta 1880 je v Trstu napravil profesorski izpit. Dobil je mesto kandidata na gimnaziji na Dunaju. Nato je postal suplent na višji realki in nižji gimnaziji v osmem okraju, kar je ostal do leta 1884. Dve leti je bil tudi domači vzgojitelj pri grofu Wodzickem. Leta 1884 je prišel na nižjo gimnazijo v Kranj. Leta 1878 je bil dodeljen na gimnazijo v Ljubljani. Leta 1894 se je vrnil na gimnazijo v Kranj. Postal je njen ravnatelj. Gimnazijo je vodil dvanajst let. Pozidal je novo stavbo in jo na novo opremil.

V mladosti je veliko potoval. Obiskal je mdr. tudi Francijo, London, Italijo, Nemčijo, Varšavo, Petrograd. Leta 1892 je v Ljubljani izdal učbenik za osmi razred osnovne šole z naslovom Prirodopis za ljudske in meščanske šole v treh delih. Učbenik je napisal po učnem načrtu za osmi razred. Gmotno mu je priskočil na pomoč Kranjski deželni odbor. Istega leta je iz nemškega v slovenski jezik prevedel brošuro Smrekov prelec. Članke o naravi in o opazovanju le-te je napisal za Izvestje druge državne gimnazije v Ljubljani, Slovenki narod in Popotnika. Zanimal se je za vode v okolici Ljubljane. Raziskoval je povzročitelja račje kuge. Njegovo zbirko preparatov človeške ribice hrani zoološki muzej na Dunaju.

Prirodopis za ljudske in meščanske šole v treh delih, 1892

Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1925-32
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 3. 11. 2016 | Latest Modification: 10. 6. 2020
Lucijan Adam. HUBAD, Josip. (1850-1906). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 7. 6. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/hubad-josip/
Report a Bug