Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

HOFFHALTER, Rudolf

Birth Date:
december 1550, Zürich, Nemčija
Death Date:
1585 ali 1586, Debrecen, Madžarska
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Bil je sin tiskarja Rafaela Hoffhalterja in je od leta 1573 po očetovih stopinjah deloval kot potujoči tiskar na Dunaju, v Debrecenu, Váradu in Gyulafehérváru, v Sloveniji v Lendavi in v Nedelišću blizu Čakovca na Hrvaškem. Zaradi svojih protestantskih prepričanj se je sprl z gyulafehérvárskim dvorom. Od leta 1573 je leto dni gostoval na dvoru Banffyjevih v Dolnji Lendavi. Natisnil je knjigo z naslovom Kosanje hudiča s skesanim grešnikom in nauk, ki govori o upanju zoper obup (1573), prevedeno iz madžarščine, in tri knjige protestantskega pridigarja, dvornega učitelja in duhovnika Györgya Kultsárja. Nato je odšel na dvor Jurija Zrinjskija v Nedelišću, kjer je natisnil hrvaško protestantsko versko zbirko. Leta 1577 se je dokončno ustalil v Debrecenu in tam vse do svoje smrti vodil tamkajšnjo tiskarno. Izdal je prvo madžarsko matematično knjigo in pomembnejša dela takratnega časa.

Az ördögnek a penitenciatartó bűnössel való vetekedéséről és a kétségbeesés ellen a reménységről való tanúság. / Kosanje hudiča s skesanim grešnikom in nauk, ki govori o upanju zoper obup. Lendava, 1573, 2009 (faksimile) – 93 str.
A Keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek. Varad, 1566; Budapest, 1975 (faksimile) – 186 str.
Az halálra való készületrői rövid tanosság… / Kratek nauk o pripravah na smrt. Alsólindva, 1573; Budapest; Lendava, 2007 (faksimile) – 135 str.
Postilla … Alsólindva, 1574; .2001 (faksimile) – 1200 str.

Škafar, I. Dnevnik dolnjelendavskih Banffyjev. Časopis za zgodovino in narodopisje. 1980, let. 51, št. 1, str. 71-88. Dostopno tudi na spletnem naslovu: dLib.si (citirano: 7. junij 2013)                                                            Tantalics, B. Lendva kulturális emlékei a 16. század második feléből. Lenti, 1988, str. 114.
Nevezetes muravidéki és környékbeli személyiségek (Znane osebnosti Prekmurja in okolice). V: Naptár 97. Lendava, 1996, str. 92-93.
Borsa, G. Hoffhalter Rudolf. V: Magyar Irodalmi Lexikon, zv. 2. Budapest, 1994, str. 816.
Hoffhalter. V: Magyar Nagylexikon, zv. 9. Budapest, 1999, str. 53.
Hubert, I. Kulcsár György, alsólindvai prédikátor (György Kulcsár, dolnjelendavski pridigar). Budapest; Lendava, 2001,  str. 80.
Bánfi, Sz. A Hoffhalterek nyomdásztevékenysége a 16. századi Magyarországon. Muratáj, 2002, št. 1-2, str. 67-72.
Kuzmič, F. Faksimile treh Hoffhalterjevih knjig. Zbornik soboškega muzeja, 2011, št. 16/17, str. 365-367.

Password Author: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Date of First Entry: 29. 12. 2014 | Latest Modification: 21. 4. 2020
Jožef Papp. HOFFHALTER, Rudolf. (1550-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 30. 11. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/hoffhalter-rudolf/
Report a Bug