Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

HLADNIK, Miran

HLADNIK Miran
Foto: osebni arhiv

Photo Gallery

Birth Date:
19. December 1954, Jesenice, Slovenija
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Po končani gimnaziji v Kranju je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral slovenščino in primerjalno književnost z literarno teorijo. Za magisterij (1981) je obdelal slovensko trivialno pripovedno prozo 19. stoletja in za doktorat (1988) žanr slovenske kmečke povesti. Zaposlen je na Filozofski fakulteti v L jubljani kot redni profesor na slovenistiki. Precej časa je študijsko preživel v Nemčiji in Ameriki. Živi na Srednji Dobravi pri Kropi na Gorenjskem. Ukvarja se s slovensko pripovedno prozo 19. in 20. stoletja, zlasti s pripovednimi žanri (kmečka povest, ženski roman, večernice, planinska povest, zgodovinski roman), s sociološkimi in preštevalnimi analizami, z metodologijo literarne vede, z oblikami digitalne pismenosti in z računalniško obdelavo literarnih besedil. Ureja spletne strani za slovensko književnost in od 1999 slavistični in literarnovedni diskusijski forum Slovlit.

Trivialna literatura,1983
Slovenska kmečka povest, 1990
Povest, 1991
Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književmosti zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti, 2002
Slovene for Travelers / Slovenščina za popotnike, (soavtor s Toussaintom Hočevarjem), 1994
Slovenski zgodovinski roman, 2009
Zbrano delo Alojza Gradnika, 1-5, 1984-2005 (sourednik s Tonetom Pretnarjem)
Fuk je Kranjcem v kratek čas: antologija slovenske pornografske poezije s pripovednim pristavkom, 1993 (sourednik z Marjanom Dolganom)

Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
D.Bajt: Slovenski kdo je kdo,Ljubljana 1999

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 1. 6. 2011 | Latest Modification: 6. 7. 2020
Lucijan Adam. HLADNIK, Miran. (1954-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 1. 3. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/hladnik-miran/
Report a Bug