Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

HAFNER, Mate

HAFNER Mate
Foto: dlib

Photo Gallery

Birth Date:
25. August 1865, Dorfarje pri Škofji Loki
Death Date:
31. July 1946, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Med leti 1871-73 je ljudsko šolo obiskoval v Žabnici, med leti 1873-75 pa v Škofji Loki. Med leti 1875-79 je obiskoval gimnazijo v Kranju, med leti 1879-83 pa gimnazijo v Ljubljani. Med leti 1883-87 je študiral pravo na univerzi na Dunaju. Leta 1894 je naredil notarski izpit v Gradcu. Med leti 1889-97 je bil kandidat pri notarju Kersniku na Brdu. V letih 1897-98 je bil Kersnikov namestnik. V letih 1901-02 je kot notar služboval v Senožečah, med leti 1902-04 v Radečah, med leti 1904-11 na Kostanjevici in od leta 1911 dalje v Ljubljani.

Udejstvoval se je tudi na literarnem polju. Leta 1885 je objavljal v Škratu, med leti 1886-88 v Rogaču, med leti 1894-96 v Rodoljubu, leta 1892 v Ljubljanskem zvonu, leta 1897 v Svobodi. Objavljal je pod psevdonimi: Ljuboslav, Pegasov obad, Obad, Selski, Želodar, Kurent, Manovič, Kokošar, Mate, M.H., H. Verjetno je njegovo najboljše delo črtica Uradni dan pri okrajnem sodišču na Hribu, ki je izšla v Svobodi leta 1897.

V prostem času se je ukvarjal z naravoslovjem, še posebej z entomologijo (vedo o žuželkah). Raziskoval je največ v Julijskih Alpah. Napravil je veliko zbirko metuljev, ki jo je odstopil Narodnemu muzeju v Ljubljani. Zbiral je tudi hrošče. Za Slovenskega čebelarja, Slovenskega sadjarja, Lovca in Geografski vestnik je pisal črtice in članke. Bil je član Muzejskega društva. Prizadeval si je za ustanovitev varstvenega parka v dolini pri Triglavskih jezerih.

Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1925-32
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, 4. zvezek, Ljubljana 1990

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 22. 3. 2011 | Latest Modification: 1. 9. 2020
Lucijan Adam. HAFNER, Mate. (1865-1946). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 5. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/hafner-mate/
Report a Bug