Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

GRAF, Krištof

Birth Date:
neznano kdaj
Death Date:
neznano kdaj
Alternative names:
Grof / Gall pl. Gallenstein (Podpeški)
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Bil je šentruperški župnik fare kolegiatnega kapitlja v Novem mestu. Leta 1557 je zasedel mesto novomeškega prošta in po vsej verjetnosti takrat tudi službo arhidiakonata za Dolenjsko. Njegov predhodnik Sebastijan Kolbek mu ju zaradi težkih časov avstrijsko-turških vojn zapustil kapiteljsko blagajno v dolgovih. Novi prošt se je moral spoprijeti z raznimi posestniškimi spori in pravdami, ki so bili posledica pogostih izrednih vojnih davkov in dajatev. Začaran krog najemanja in odplačevanja kreditov kapitlja se je tako sklenil, kar bi bil lahko razlog, da je leta 1559 prošt Graf odstopil.

Njegova sicer ena najstarejših plemiških rodbin na slovenskem ozemlju se je sprva imenovala po matičnem gradu Gallenberg (Gamberk), ki je stal v bližini Zagorja ob Savi. V dokumentu iz leta 1569 se Krištof Gall (Graf) pl. Gallenstein iz Podpeči pojavi kot proštijski oskrbnik, ki na posestvu Luknja izda pobotnico o plačilu pravdnih stroškov novomeškemu proštu Juriju Grafu.

Baraga, F. Kapiteljski arhiv Novo mesto: regesti listin in popisov gradiva. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 1995, str. 20, 149, 346. Acta ecclesiastica Sloveniae, (Knj. 17).
Dolinar, F. M. Prošti novomeškega kapitlja: 1493–1993. Novo mesto: Dolenjska založba, 1993, str. 25–26.
Kos, D. Gospodarstvo novomeškega kapitlja do srede 17. stoletja. V: Dolenjski zbornik 1990, 1990, str. 90–91.
Steklasa, I. Zgodovina župnije Šent Rupert na Dolenjskem. Šentrupert: Turistično društvo, 2003, str. 73–77.
Wikipedija: Gallenbergi. (citirano: 21. 2. 2024) Dostopno na naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Gallenbergi

Password Author: Jakob Polenšek, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 21. 2. 2024 | Latest Modification: 21. 2. 2024
Jakob Polenšek. GRAF, Krištof. (-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/graf-kristof/
Report a Bug