Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

GOLTNIK URNAUT, Anita

Portret Anite Goltnik Urnaut
Fototeka KOK - Anita Goltnik Urnaut

Photo Gallery

Birth Date:
26. November 1964, Slovenj Gradec, Slovenija
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Doktorica znanosti, vrhunska športnica. Srednjo šolo je obiskovala na Gimnaziji Ravne na Koroškem (1979–1983). Po zaključku se je odločila za študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (1983–1987) in ga pod mentorstvom dr. Janka Sušnika zaokrožila z diplomsko nalogo Variabilnost srčne frekvence kot indikator emocionalnega stresa. Magistrski študij (1996–1999) na Oddelku za psihologijo na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani je uspešno končala leta 1999. Njen doprinos k stroki je magistrska naloga Vpliv ukvarjanja s športom na samopodobo in vrednote mladostnikov, ki jo je napisala pod mentorstvom prof. dr. Maksa Tušáka. Študijsko pot je obogatila še z doktorskim študijem (2002–2007) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov njene doktorske disertacije je Šolske športne dejavnosti in samopodoba mladostnikov z ovirami v gibanju; njena mentorja sta bila dr. Rajko Vute in dr. Maks Tušak. Po poklicu je psihologinja, delovne izkušnje je pridobivala v kadrovski službi v Železarni Ravne; v šolski svetovalni službi (Osnovna šola Koroški jeklarji) in s poučevanjem na različnih stopnjah. V osnovni šoli je šolarjem podajala vsebine, kot so etika in družba, računalništvo, logika, ter delala z nadarjenimi; na Gimnaziji Ravne je poučevala psihologijo, na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta pa razvojno psihologijo. Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec in na Fakulteti za komercialne in poslovne vede Celje je znanstvena sodelavka in docentka za Organizacijsko vedenje in športni menedžment. Na omenjeni fakulteti trenutno poučuje predmete Medkulturno komuniciranje, Medkulturna pogajanja, Kadri v turizmi, Psihologija in etika; na višji strokovni šoli pa Poslovno komuniciranje (ekonomist in poslovni sekretar), Ljudje v organizaciji (poslovni sekretar), Poslovno komuniciranje in vodenje (informatika). Je organizatorica praktičnega izobraževanja. Aktivna je pri zagotavljanju kakovosti v višjem- in visokem šolstvu ter pri raziskovanju in spodbujanju dvojne kariere športnikov. Aktivna je na visokošolskem in športnem področju, skrbi za razvoj kariere športnikov, še posebej jo zanima odbojka, šport invalidov in športna psihologija.

Njeno delovanje v višjem- in visokem šolstvu: članica sveta (2010–2016) Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), strokovnjakinja NAKVIS (izvajanje akreditacij in zunanjih evalvacij), članica komisije (2008 –>) za kakovost pri Skupnosti za visoko šolstvo, članica (2008–2011) delovne skupine za aktivnost Kakovost v projektu Impletum, članica Senata za evalvacijo pri Svetu za visoko šolstvo (2007–2010) in predsednica komisije (2008–2010) za vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov v višjem strokovnem šolstvu in pripravo strokovnih podlag zanje.

Njeno delovanje v organizacijah in društvih: predsednica (2004–2006), podpredsednica (2001–2004), članica oddelka za izobraževanje in razvoj (2000–2002), članica komisije za razvoj, vodja oddelka za odbojko za ženske (2006–2009) pri Svetovni organizaciji za odbojko invalidov, predsednica komisije za ženske (1997–2001) pri Evropski komisiji za odbojko invalidov, podpredsednica kluba (2004–2006) pri Odbojkarskem klubu Fužinar Ravne na Koroškem, članica upravnega odbora (2004–2007) pri Zvezi športnih društev Ravne na Koroškem, vodja reprezentanc – odbojka na mivki (2003–2006) pri Odbojkarski zvezi Slovenije, sodelovanje v organizaciji svetovnega festivala mladih (Izola, 2003), svetovnega prvenstva za ženske v odbojki sede (Kamnik, 2002), pomoč pri organizaciji svetovnega prvenstva za mlade (Kamnik, 2005) pri Invalidsko športnem društvu (IŠD) Samorastnik Ravne,predsednica pri Športnem društvu Urnaut volley, vodja (2016–2019) pri odbojkarskem kampu Tineta Urnauta, članica komisije za podeljevanje certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje« pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Sodelovanje na številnih (mednarodnih) kongresih in seminarjih ter v raziskovalnih projektih: sodelovanje na Kongresu psihologov 2019 – simpozij Dvojna kariera (Izzivi dvojne kariere športnikov študentov), sodelovanje na 1. posvetu o dvojni karieri športnikov (2019), referati in recenzije referatov na mednarodni konferenci Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letih 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 na Fakulteti za komercialne in poslovne vede Celje, referat na konferenci Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja (Brdo, 2016), referati na konferencah Kakovost v višjih strokovnih šolah (Murska Sobota, 2009 in 2011, Bled, 2016) in recenzije referatov (2015–>), referat, urejanje zbornika in recenzije referatov na mednarodni konferenci Economic and social development, Pariz,  2013 oz. 2014, referata na konferenci Physical activities in disabled children, youth and Elderly (Biala Podlaska, 2016), sodelovanje na afriškem kongresu in razvojnem seminarju za šport invalidov – uvodno predavanje in delavnice (Kairo, 2007), referat na mednarodnem simpoziju Prilagojene športne dejavnosti (Verona, 2005), uvodno predavanje in delavnice na mednarodnem simpoziju The fine art of adapted coaching (Roermond, november 2003), vodenje raziskovalnega projekta Priprava na poklicno kariero v času ukvarjanja z vrhunskim športom, vodenje raziskovalnega projekta Aktivni in zdravi olimpijski seniorji (Erasmus plus šport), predavanja na usposabljanjih za presojo kakovosti v višjem- in visokem šolstvu, sodelovanje v projektih in predavanjih Kakovost v višjem šolstvu, priprava višješolskih učbenikov, organizacija in izvedba mednarodnega usposabljanja trenerjev in podiplomskih študentov v odbojki za invalide na Kubi 2003.

  • Variabilnost srčne frekvence in stres (1987). (diplomsko delo)
  • Vpliv ukvarjanja s športom na vrednote in samopodobo mladostnikov (1999). (magistrsko delo)
  • Šolske športne dejavnosti in samopodoba mladostnikov z ovirami v gibanju (2007). (doktorska disertacija)

Priznanja, nagrade, odlikovanja, častni naslovi: priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol RS za izjemne dosežke na področju razvoja sistema kakovosti v višjem šolstvu (2016), Vrunčevo priznanje – priznanje za dosežke na področju izobraževanja v mestni občini Slovenj Gradec (2013), Klančnikova plaketa – priznanje za dosežke in delovanje na področju športa v občini Ravne na Koroškem (2009).

Vrhunski športni dosežki v športu invalidov: Anita Goltnik Urnaut je dobro desetletje igrala odbojko za OK Fužinar, OK Rijeka, OK Mežica in OK Mislinja, od leta 1991 naprej igra odbojko sede pri IŠD Samorastnik. Z reprezentanco v odbojki sede je nastopila na treh paraolimpijskih igrah (2004 – 4. mesto, 2008 – 4. mesto, 2012 – 6. mesto), štirih svetovnih prvenstvih (2002 – srebro, 2000 in 2006 – bron), treh interkontinentalnih prvenstvih in devetih evropskih prvenstvih (1999 – zlato, 2001, 2003 – srebro, 1995, 2005, 2007, 2009 – bron). Na evropskih in svetovnih prvenstvih je vodila ekipe v odbojki na mivki in odbojki sede.

  • Osebni vir.
  • 120 Voranc : — in teče življenje pod Goro — . Ravne na Koroškem, 2013, str. 121.
Password Author: , Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Date of First Entry: 12. 3. 2020 | Latest Modification: 5. 7. 2022
. GOLTNIK URNAUT, Anita. (1964-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 25. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/goltnik-urnaut-anita/
Report a Bug