Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

GLAZER, Jože

GLAZER Jože
Foto: Črtomir Goznik

Photo Gallery

Birth Date:
16. October 1950, Ptuj
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Obiskoval je Osnovno šolo Mladika, za tem gimnazijo na Ptuju. Po maturi se je leta 1969 vpisal na študij sociologije na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (danes FDV) v Ljubljani, kjer je leta 1974 diplomiral.

Po diplomi se je kot pripravnik zaposlil v Tovarni glinice in aluminija v Kidričevem (danes Talum), kjer je v obdobju devetnajstih let delal na različnih delovnih mestih. Bil je vodja kadrovske službe, zatem direktor kadrovsko-splošnega sektorja ter na koncu pomočnik glavnega direktorja za kadrovsko-splošno področje. Odgovoren je bil za projekt kadrovske reorganizacije podjetja, razvoja sistema napredovanja in razvoja kadrov ter za projekt reševanja presežnih delavcev.
Leta 1993 je pričel delati kot vodja projekta kadrovskega prestrukturiranja podjetij v lasti Sklada za razvoj pri Ministrstvu za delo RS.
Že čez pol leta je bil imenovan za generalnega direktorja Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ), ki ga je vodil tri mandate, do leta 2005. V tem času je vodil procese poenotenja in reorganizacije zavoda ter procese vzpostavitve temeljev za njegovo delovanje. Skrbel je za kadrovsko, organizacijsko in profesionalno krepitev vloge ZRSZ na trgu dela, sodeloval pri oblikovanju nove zakonodaje s področja trga dela, zaposlovanja in zavarovanja brezposelnih ter oblik aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji. V njegovem obdobju se je ZRSZ prilagajal vstopu na enoten trg dela EU, vzpostavil pa je tudi sistem kakovosti ISO 9001-2000 v centralni službi in dveh regionalnih območnih službah. V njegovem mandatu je bila ustanovljena tudi Območna služba ZRSZ Ptuj. Aktivno je sodeloval z javnimi zavodi za zaposlovanje v EU in po svetu ter organiziral mednarodno sodelovanje ZRSZ s Svetovno zvezo javnih zavodov za zaposlovanje (WAPES), Komisijo Evropske unije, Mednarodno organizacijo dela (ILO) in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Bil je tudi član upravnega odbora in nekaj časa tudi nadzornega odbora zveze WAPES.
Zatem se je kot tajnik zaposlil na Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani, kjer je skrbel za strokovno tehnično podporo pedagoškim, znanstveno raziskovalnim in ostalim aktivnostim fakultete. Upokojil se je leta 2015.

Aktiven je tudi naštevilnihdrugih področjih. V času študija je bil predsednik Kluba ptujskih študentov (KPŠ), ki se je v tem obdobju aktivno vključeval v družbeno politično delo na Ptuju in se zavzemal za aktivnejšo vlogo mladih na Ptuju.
Med letoma 1976 in 1978 je bil ustanovitelj in prvi predsednik Društva sociologov in politologov Ptuj ter Društva kadrovskih delavcev Ptuj.
V letih 2001–2005 je bil član izvršilnega odbora Evropskega kadrovskega združenja (EAPM), kjer je bil zadolžen za mentorstvo novim članicam EAPM iz vzhodne Evrope.
Med letoma 2008 in 2012 je bil član Kadrovsko-akreditacijskega sveta (KAS) pri vladi RS, ki je skrbel za imenovanje članov nadzornih svetov v podjetjih v državni lasti.
Že več kot dve desetletji je aktiven v Slovenski kadrovski zvezi (SKZ). V letih 2004–2008 je bil njen predsednik, do leta 2012 pa član predsedstva SKZ, kjer je bil odgovoren za področje mednarodnih povezav in mentorstvo novim članicam EAPM, koordiniral pa je tudi delovanje strokovnega sveta SKZ.
Na občinskih volitvah 2006 je kandidiral za župana Ptuja, od 2006 do 2010 pa je bil član Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (MOP), dve leti tudi predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri MOP.
Od leta 2014 je predsednik Strokovnega sveta ZRSZ.

Napisal je več člankov s področja zaposlovanja, trga dela in kadrovskega managementa terna to temo predaval na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini (Torino, Ankara, Bergen, Beograd, Dunaj, Tirana, Priština idr.).

Leta 2009 je prejel zlato plaketo SKZ

M. Goznik: »Na Ptuju nimamo najbolj srečne roke pri kadrovanju«, Štajerski tednik, št. 9 (3. 3. 2009), str. 5.
B. Habjanič: Jože Glazer, prejemnik zlate plakete Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije, Ptujčan, št. 1 (29. 1. 2010), str. 16–17.
S. Pičerko Peklar: Jože Glazer: Zmaga bo šele prvi korak, Večer, št. 229 (3. 10. 2006), str. 23.
T. Kremžar: Brezposelnost je postala nekaj normalnega, Večer, št. 18 (22. 1. 1994), str. 29.

Password Author: Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 31. 8. 2016 | Latest Modification: 28. 2. 2020
Barbara Rižnar. GLAZER, Jože. (1950-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 7. 2. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/glazer-joze/
Report a Bug