Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

GLAVAN, Andrej

GLAVAN, Andrej
KRKA: dolina škofov 2011, str. 65

Photo Gallery

Birth Date:
14. October 1943, Soteska
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

R. 14. okt. 1943 v Soteski pri Dolenjskih Toplicah. Osnovno šolo je obiskoval v Soteski, nižjo gimnazijo v Dolenjskih Toplicah in l. 1961 v Kranju maturiral. Po maturi je nadaljeval študij kemijske tehnologije na ljubljanski univerzi in l. 1966 diplomiral. Po kratkem službovanju v tovarni Iskra v Žužemberku in po enoletnem služenju vojaškega roka v Koprivnici na Hrvaškem je vstopil v bogoslovje. Spomladi l. 1966 je sodeloval pri organizaciji pokoncilskega mladinsko-študentskega misijona v Ljubljani. Kot študent je sodeloval v mnogih cerkvenih pevskih zborih in pomagal pri ustanovitvi pozneje zelo uspešnega zbora sv. Cecilije v Ljubljani. 29. jun. 1972 je bil posvečen v duhovnika in 30. nov. istega leta nastopil leto in pol trajajočo službo nedeljskega kaplana v Škofji Loki, kjer je tudi bival. V tem času je pripravljal ustanovitev nove župnije na Suhi. Od l. 1981 je bil župnik župnije Stara Loka, v tem času je bil eno leto tudi soupravitelj župnije Sv. Lenart nad Škofjo Loko, od l. 2006 pa je škof novomeške škofije. L. 1980 je bil izvoljen in imenovan za dekana loške dekanije in funkcijo opravljal tri petletna mandatna obdobja. Nato se je zaposlil kot prodekan in bil ponovno izvoljen v duhovniški svet ljubljanske nadškofije. Od l. 1998 je član zbora svetovalcev, opravlja pa tudi službo arhidiakona 2. arhidiakonata. Vmes je bil nekaj let član nadškofijskega in medškofijskega katehetskega sveta in več let tudi član komisije za pastoralo družine pri nadškofijskem pastoralnem svetu. L.1999 ga je sveti oče imenoval za prelata, 12. jun. 2000 pa je v ljubljanski stolnici prejel škofovsko posvečenje.

  • Pridobljeno s spletne strani http://www.rkc.si/ureditev/Aglavan/sk-glavan.html.
Password Author: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 22. 4. 2020
Karel Bačer. GLAVAN, Andrej. (1943-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/glavan-andrej/
Report a Bug