Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

GERZIN, s. Marjeta

Birth Date:
27. October 1882, Mihelja vas (obč. Črnomelj)
Death Date:
18. March 1968, Raka
Alternative names:
Agneta (Neža) Gerzin
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Rojena je bila v kmečki družini očetu Janezu in materi Mariji, roj. Jerman. V Družbo hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega – pariških usmiljenk je vstopila leta 1903 v Gradcu v Avstriji. Zaobljube je naredila leta 1908.

Prvo službo je sestra usmiljenka z redovnim imenom Marjeta nastopila v Lichtenthurnovem zavodu za vzgojo in izobraževanje deklic sirot v Ljubljani. V Novo mesto je prišla leta 1909, kjer so leto poprej odprli žensko bolnišnico cesarice Elizabete, ki so jo v oskrbo prevzele redovne sestre usmiljenke. Tu je kot njihova predstojnica ostala vse do leta 1927, razen med prvo svetovno vojno, točneje med letoma 1914 in 1916, ko je službovala v bolnišnici Rdečega križa v Osijeku. Poleg strežbe bolnikov je sestra Marjeta opravljala še delo asistentke, anestezistke in delo z rentgenom.

Po služenju v Novem mestu jo je življenjska pot vodila v Beograd, kjer je kot hišna predstojnica sester Sanatorija Vračar desetletje nadaljevala svoje poslanstvo. Nato je leta 1937 odšla za predstojnico sester usmiljenk v Dom sv. Marte v Skopju. Zaradi bolezni se je že naslednjega leta vrnila v Ljubljano, se zdravila v sanatoriju Leonišče ter okrevala pri domačih na Hotemežu. Leta 1940 je zopet odšla v Beograd, kjer je prevzela skrb za sirotišnico v beograjskem okrožju Čukarica. Po drugi svetovni vojni je od leta 1947 delovala v provincialni hiši usmiljenk v Marijinem domu v Ljubljani in v sestrski ambulanti v Šentrupertu, kjer so sestre obiskovale bolnike po vaseh ter jih zdravile večinoma z domačimi zdravili.

Povojna revolucionarna oblast jo je leta 1949 še z nekaterimi drugimi redovnimi sopotnicami obsodila na prisilno delavno taborišče v Verdrengu na Kočevskem (danes Podlesje), od koder so jo pozno jeseni z ostalimi političnimi zapornicami preselili v škofjeloški grad. Ko je bila naslednjega leta izpuščena, se je zatekla k domačim v Dol pri Hrastniku. Zadnja leta svojega požrtvovalnega življenja je preživela na gradu Raka pri Krškem v Domu onemoglih sester, ki ga je od leta 1948 vodil njen pregnani verski red in kjer je bila do leta 1957 tudi njegova provincialna hiša.

Vojni križec za civilne zasluge III. stopnje, 1917

Dnevne novice. Slovenec, let. 45, št. 219, 25. 9. 1917, str. 3.
Pacek, Karla, Pot ljubezni skozi čas. Zgodovina Slovenske province Družbe hčera krščanske ljubezni – usmiljenk 1919–2019. Celje-Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2019, str. 386.
Agneta Gerzin, sestra Marjeta (1882-1968) – prva predstojnica v novomeški ženski bolnišnici.  (citirano   7.   5.   2021).   Dostopno   na   naslovu: https://www.pozabljenapolovica-novegamesta.org/copy-of-elizabeta-skalicky
Berkopec M., Keršič I. Zamolčana zgodovina slovenske zdravstvene nege. Utrip: glasilo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Februar, marec 2021, let. 29, št. 1, str. 22–27.
Ustni vir: sestra usmiljenka Cveta Jost (podatki iz provincialnega arhiva Družbe hčera krščanske ljubezni Ljubljana), 2021.

Password Author: Jakob Polenšek, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 11. 5. 2021 | Latest Modification: 13. 5. 2021
Jakob Polenšek. GERZIN, s. Marjeta. (1882-1968). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/gerzin-s-marjeta/
Report a Bug