Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

GERLIČ, Ivan

GERLIČ Ivan
Foto: osebni arhiv

Photo Gallery

Birth Date:
27. August 1947, Pristava
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Mariboru (II. gimnazija Maribor). Leta 1970 je diplomiral na Pedagoški akademiji Maribor na Katedri za fiziko in tehnično vzgojo. Po nekajletnem poučevanju fizike na Osnovni šoli Martina Konšaka v Mariboru je nadaljeval drugostopenjski študij na Fakulteti za industrijsko pedagogiko v Reki, kjer je leta 1977 diplomiral in postal profesor fizike in tehnične vzgoje. Do zaposlitve na Pedagoški fakulteti oz. takratni Pedagoški akademiji Maribor je poučeval fiziko, tehniko in računalništvo na Prvi gimnaziji Maribor in Srednji tehnični šoli strojne, elektro in tekstilne usmeritve Maribor. Leta 1983 je magistriral, leta 1994 pa zaključil doktorski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani ob interdisciplinarnem sodelovanju Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Rezultati doktorskega dela in treh raziskav v njem so pomemben znanstveni prispevek k teoriji in praksi specialne didaktike pouka računalništva in uporabe računalnika pri pouku, z vrsto primerov na naravoslovno-matematičnem področju, še posebej pri pouku fizike. Pomeni tudi predstavitev slovenske didaktike pouka računalništva in informatike ter uporabe sodobnih informacijskih tehnologij v izobraževanju.
V obdobju 1977–2012 je na Pedagoški fakulteti, v zadnjih letih pa na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (FNM) Univerze v Mariboru, najprej kot višji predavatelj nato pa kot docent in izredni profesor poučeval vrsto predmetov s področja fizike in računalništva. Bil je dolgoletni predstojnik Centra za računalništvo, informatiko in multimedijo v izobraževanju, predstojnik Oddelka za tehniko, predstojnik Oddelka za fiziko in vodja Laboratorija za računalniško fiziko in didaktiko fizike, v letu 2007 pa tudi v. d. dekana FNM Univerze v Mariboru. Leta 2012 se je upokojil, leta 2015 pa dobil naziv zaslužni profesor Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Je avtor osnovnošolskih, srednješolskih in univerzitetnih učbenikov, znanstvenih monografij, priročnikov za učitelje, poljudno strokovnih publikacij za mladino ter mentor študentom pri diplomskih in magistrskih nalogah ter doktorskih disertacijah. Njegovo pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo poteka na dveh glavnih področjih: izobraževanju fizike in izobraževanju računalništva in informatike oz. uporabi računalnika in sodobne informacijske tehnologije v izobraževanju, ki ju proučuje in obravnava samostojno in v povezavi oz. stičnih točkah. Na tem področju je sodeloval in vodil veliko domačih in tujih raziskovalnih projektov ter s pisnimi prispevki sodeloval na mnogih posvetih, kongresih in simpozijih ter redno objavljal v znanstvenem in strokovnem tisku doma in v tujini. Raziskovalno dejavnost se je trudil (v organizacijskem, vzgojnem in izobraževalnem smislu) prenesti tudi med mlade, in sicer z akcijama Gibanje znanost mladini na državnem nivoju in Mladi raziskovalci za napredek Maribora, katere ustanovitelj in vodja je bil vrsto let. Za vodenje slednje je organizacijski odbor, ki ga je vodil, leta 1992 dobil priznanje inovator leta. Kot predavatelj aktivno sodeluje tudi na regijskem in državnem usposabljanju mentorjev mladih raziskovalcev.

Na širšem področju računalništva in informatike je kot pionir skupaj z Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) oral ledino pri uvajanju računalniških interesnih in izvenšolskih dejavnostih slovenskih osnovnih in srednjih šol. Kot prvi in dolgoletni predsednik Komisije za računalništvo pri ZOTKS je s svojimi bogatimi pedagoškimi in strokovnimi izkušnjami pripravil in vodil program izvajanja osnovnošolskih tekmovanj iz znanja računalništva, ki je že na samem začetku vključeval vse učence od 1. do 8. (9.) razreda in to na nivoju šolskih, regijskih in državnih tekmovanj.

Izbor:
ABC računalništva,1984
Metodika pouka fizike, 1991
Računalništvo in informatika, 1993
Zanimiva elektrotehnika,1995
Sodobna informacijska tehnologija v izobraževanju, 2000
Informacijsko komunikacijske tehnologije v slovenskih osnovnih šolah: stanje in možnosti, 2013

  • nagrada Republike Slovenije za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja (2014)
  • zlato priznanje Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije za izjemni prispevek k razvoju tehnične kulture, mladinskega raziskovalnega dela in publicistike (2010)
  • častni znak Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije (2015)

I. Gerlič: Prispevek za biografski leksikon Spodnjepodravci.si, november 2015 (hrani arhiv KIP).
Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od A do L, Ljubljana, 2008, str. 279.
Enciklopedija Slovenije, zv. 16: dodatek A–Ž, kazalo, 2002, str. 65.

Password Author: Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 10. 11. 2015 | Latest Modification: 11. 12. 2020
Mira Petrovič. GERLIČ, Ivan. (1947-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 30. 9. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/gerlic-ivan/
Report a Bug