Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

GABRŠEK, Fran

Birth Date:
13. October 1856, Homec (pri Domžalah)
Death Date:
16. January 1937, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Osnovno šolo je obiskoval v Homcu, Mengšu, Kamniku in Ljubljani. Nižjo gimnazijo in učiteljišče je obiskoval v Ljubljani. Maturiral je leta 1876. Leta 1897 je naredil izpit za meščanske šole v Mariboru.

Služboval je v Braslovčah, Zidanem mostu, Radečah, med leti 1885-95 pa v Krškem. Med leti 1889-95 je bil okrajni šolski nadzornik za krški šolski okraj. Med leti 1895-98 je učil v Ljubljani na ženskem učiteljišču. Med leti 1898-901 je učil na drugi mestni deški osnovni šoli. Med leti 1902-13 je bil njen vodja. Med leti 1913-19 je učil na moškem učiteljišču v Ljubljani. Hkrati je med leti 1908-19 opravljal službo okrajnega šolskega nadzornika za okraja Ljubljana okolica in Kamnik. Med leti 1919-24 je bil višji šolski nadzornik za bivše Štajersko in Prekmurje. Nato se je upokojil.

Vodil je tudi obrtno nadaljevalno šolo v Krškem in v Ljubljani. Na obeh je tudi učil. Bil je zastopnik učiteljev v okrajnem šolskem svetu v Krškem in v mestnem šolskem svetu v Ljubljani. Bil je član stalnega odbora okrajne učiteljske konference v Krškem in v mestnem šolskem svetu v Ljubljani. Leta 1886 je ustanovil pedagoško društvo v Krškem. Društveni predsednik je bil 10 let. Od leta 1900 dalje društveni častni član. Leta 1899 je ustanovil Ljubljansko učiteljsko društvo. Štiri leta je bil društveni predsednik. Leta 1899 je bil soustanovitelj Slovenske šolske matice. Deset let je bil njen tajnik in poverjenik.

Med leti 1881-84 je članke s področja pedagogike objavljal v Popotniku, med leti 1882-88 pa v Učiteljskem tovarišu. Med leti 1887-92 je bil urednik Pedagoškega letnika, v katerem je leta 1887 objavil Občno vzgojeslovje, ki ga je priredil po J. Michi. Napisal je še več knjig, predvsem s področja pedagogike. Ob 25 letnici Slovenske šolske matice je napisal njeno zgodovino in jo leta 1925 objavil v Pedagoškem zborniku.

Občno vzgojeslovje, 1887 (prir. po J. Michi)
Občno ukoslovje, 1888
Izkustveno dušeslovje, 1889
Jezikovni pouk v ljudski šoli I, 1890
Začetni pouk čitanja in pisanja, 1905-06
Nazorni pouk v ljudski šoli I 1894
Abecednika, 1906 (soavtor)
Berila za obče ljudske šole, 1908 (soavtor)

Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1925-32
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, 3. zvezek, Ljubljana 1989

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 1. 10. 2009 | Latest Modification: 19. 3. 2021
Lucijan Adam. GABRŠEK, Fran. (1856-1937). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 11. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/gabrsek-fran/
Report a Bug