Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

GABROVEC, Emilija

GABROVEC - LENKA Emilija
Foto: Osebni arhiv A. M.

Photo Gallery

Birth Date:
10. October 1915, Kneža
Death Date:
23. April 1995, Ljubljana
Pseudonym:
Lenka
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Emilija (Milica) Gabrovec – Lenka se je rodila v delavski družini na Kneži pri Podmelcu v tolminskem okraju kot najstarejša od štirih otrok. Družina se je po razpadu Avstro-Ogrske preselila v Hrušico, nato na Jesenice, leta 1927 pa v Celje.

V Celju se je Milica izobraževala (meščanska in trgovska šola), se zgodaj povezala z delavskim gibanjem in bila sodelavka OF od začetka vojne. Leta 1945 se je udeležila tudi tečajev Nižje partijske šole CK KPS in leta 1947 Višje partijske šole CK KPJ v Beogradu.
Že v pred koncem vojne je opravljala pomembne funkcije na nivoju okraja in okrožja; po osvoboditvi je bila sekretarka Mestnega komiteja ZKS v Celju in Okrajnega komiteja KPS Celje – okolica.
Od 10. 5. 1945 do 12. 8. 1945 (navedba M. Mikole) je bila sekretarka Okrajnega odbora Celje – mesto oziroma “v. d. predsednika do 29. 7. 1945” (lastna rokopisna zabeležka).

Kmalu po izobraževanju v Beogradu se je preselila v Ljubljano in opravljala različna dela na CK KPS, srednji partijski šoli in različnih organih okraja.

V Ljubljani je bila tudi upokojena in tam živela do smrti.

J. Germadnik: Vodili so Celje, Celje 2005, str. 108–110
M. Mikola: Razvoj oblasti na območju Celja v obdobju 1945–1954, v: Celjski zbornik, 1985, str. 7–28
M. Mikola: Upravnopolitični razvoj celjske občine 1954–1963, v: Celjski zbornik, 1963, str. 157 (Župani Celja 1945–1963)
Radoslav Gabrovec in Lenka Molek: Podatki in dokumentacija, posredovana 29. 9. 2003 na vpogled Domoznanskemu oddelku Osrednje knjižnice Celje za namen priprave razstave in Celjskega biografskega leksikona.

Password Author: Janko Germadnik, objavil/-a: Osrednja knjižnica Celje
Date of First Entry: 12. 3. 2019 | Latest Modification: 23. 6. 2020
Janko Germadnik. GABROVEC, Emilija. (1915-1995). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/gabrovec-lenka-emilija/
Report a Bug