Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

FISTER, Peter

FISTER Peter
Foto: osebni arhiv

Photo Gallery

Birth Date:
16. June 1940, Celje
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Od 1941. do 1958. leta je prebival na Ovsišah pri Podnartu, nato do leta 1969 v Kranju, sedaj živi v Ljubljani.
Gimnazijo je končal v Kranju. Leta 1964 je diplomiral na Oddelku za arhitekturo FAGG, Univerze v Ljubljani. Leta 1974 je bil promoviran za doktorja arhitekturnih znanosti na Univerzi v Ljubljani.
V letih 1966/67 je sodeloval pri arheoloških in arhitekturnih raziskovanjih na Delosu v Grčiji. Leta 1972 je zaključil mednarodni magistrski študij konzervatorstva (ICCROM, Rim, Italija). Med leti 1966 in 1974 je bil arhitekt-konzervator na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Kranj, od 1974 dalje predavatelj na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani za področji zgodovine arhitekture in varstva arhitekturne dediščine. Občasno predava na različnih mednarodnih univerzah (Avstrija, Italija, Hrvaška itd.), na Filozofski in Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani ter redno na Akademiji za likovno umetnost na Oddelku za restavratorstvo.
Objavil je preko 620 člankov in razprav ter 34 monografskih publikacij.
Poleg članstev v različnih mednarodnih in državnih strokovnih komisijah ter odborih je leta 1978 postal član UNESCO Professional Scheme, leta 1986 član UNESCO-ve komisije za vzgojo arhitektov-konzervatorjev, v letih 1993 in 1994 je bil član Komisije za varstvo spomenikov pri Svetu Evrope itd. Od leta 1998 do 2002 je bil prorektor Univerze v Ljubljani.
Med mnogimi priznanji je bil leta 1990 odlikovan z redom dela z zlatim vencem. Leta 2007 je prejel Steletovo nagrado za življensko delo na področju varstva kulturne dediščine. Leta 2009 mu je bil podeljen naziv »zaslužni profesor« Univerze v Ljubljani. Mesto Radovljica mu je leta 1973 podelila posebno priznanje za ustvarjalno strokovno delopri spomeniškem varstvu.

Na Gorenjskem je deloval predvsem s ciljem ohranjanja in prenove kulturne dediščine. Tako je ustvaril pogoje, da so bila vsa mestna jedra med njimi še posebej Tržiča, Kranja, Radovljice in Škofje Loke ter vsa vaška naselja s pomembno kulturno dediščino (na primer Kamna Gorica, Šenčur, Železniki itd.) dokumentirana in načrtovana kot najpomembnejši vzorci v slovenskem ter tudi v mednarodnem prostoru. Po njegovih načrtih je bila obnovljena vrsta kulturnih spomenikov, med njimi grad Kamen, Finžgarjeva rojstna hiša, Šivčeva hiša s celovito podobo jedra Radovljice itd.

Najpomembnejšemonografije:
Umetnost stavbarstva na Slovenskem, Ljubljana 1986
Arhitektura slovenskih protiturških taborov, Ljubljana 1975
Obnova in varstvo arhitekturne dediščine, Ljubljana 1979
Arhitektura Zilje, Roža, Podjune, Celovec 1989
Arhitekturne krajine in regije Slovenije, (Prostor, Arhitekturna identiteta, Poselitev, 2): Ljubljana 1993 (soavtor)
Glosar arhitekturne tipologije, (Prostor, Arhitekturna identiteta, Poselitev, 1), Ljubljana 1993 (soavtor)
Arhitekt Jože Plečnik 1872-1957 Dunaj – Praga – Ljubljana, razstava v Stockholmu januarja 1994 (soavtor)
Prenova Knafljeve hiše na Dunaju = Umbau des Knaffel’schen Stiftungshauses, Ljubljana 1999 (soavtor)

Osebnosti od A do L, Ljubljana 2008
D. Bajt, Slovenski kdo je kdo, Ljubljana 1999
J. Paladin: Kamnik izgublja svojo kulturno dediščino – Majda in dr. Peter Fister, etnologinja in arhitekt, Gorenjski glas, 17. avg. 2010
Š. Kutoš: Arhitektura kot oblikovan prostor: vsebina je človek : pogovor z arhitektom profesorjem Petrom Fistrom, Ampak, mar. 2007, str. 60-63

Password Author: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 26. 11. 2010 | Latest Modification: 26. 11. 2010
Miran Lola Božič. FISTER, Peter. (1940-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 16. 8. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/fister-peter/
Report a Bug