Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

FILIPI, Goran

770609_goran-filipi

Photo Gallery

Birth Date:
18. January 1954, Zadar
Death Date:
januar 2021, Medulin
Municipality:
Lexicon:

Prof. dr. Goran Filipi se je rodil v Zadru. V Izoli je obiskoval Osnovno šolo »Vojke Šmuc«. Srednjo kemično šolo je opravil v Kruševcu. Nato se je vpisal na Fakulteto za kemijo v Kragujevcu.  Po  enem letu je  študij  opustil in se  leta 1973 vpisal na Filozofsko fakulteto, smer italijanski in angleški jezik.   Po diplomi leta 1979 se je iz Zadra preselil v Izolo.  Na  Osnovni šoli »Vojke Šmuc«  in Osnovni šoli Prade je poučeval italijanščino.   Nato je poučeval italijanščino in književnost  na Gimnaziji Koper in  nekaj časa tudi na Srednji kovinarski šoli Koper. Leta 1985 je magistriral na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Na isti fakulteti je leta 1991 doktoriral in pridobil naziv doktor jezikoslovnih znanosti.

Sredi 80-tih let minulega stoletja je dobil redno zaposlitev visokošolskega profesorja na Pedagoški fakulteti v Pulju, kjer je  predaval  zgodovino italijanskega  jezika vse do upokojitve leta 2019.

Deloval je  kot znanstveni svetnik na UP ZRS, kjer je bil tudi predstojnik Inštituta za jezikoslovne študije.  Bil je  tudi član Hrvaškega filološkega društva, hrvaškega Društva klasičnih filologov, član Odbora za dialektologijo pri hrvaški akademiji znanosti in umetnosti, član Slovenskega slavističnega društva, član italijanskega društva Società italiana di glottologia,  član Matice hrvatske in  Društva hrvaških književnikov.

Ukvarjal se je z dialektološkimi, etimološkimi, leksikološkimi in leksikografskimi raziskavami, predvsem v okviru kontaktne dialektologije Istre, Furlanije, Julijske krajine in Dalmacije z otoki. Objavil je okoli 100 znanstvenih člankov in 15 znanstvenih monografij. S svojimi prispevki je sodeloval na mnogih konferencah. Pisal je recenzije, bil je  mentor pri študentskih diplomskih nalogah, urednik.

Bil je  tudi vnet proučevalec istroromunskih govorov. Napisal je Hrvaško romunski slovar ter Etimologijski rječnik betinske brodogradnje, več slovarjev o ljudskem poimenovanju ptičev v Istri, knjigi Istriotski lingvistički atlas ter Pomorski termini u rukopisnom latinsko-hrvatsko-talijanskom rječniku fra Josipa Jurina iz 18. stoljeća. Zanimiva je tudi njegova knjiga Talasozoonimi slovenskog primorja.

Napisal je delo Slovanske, germanske in romanske jezikovne prvine v srednjeveški Istri. V tej razpravi je obdelanih okoli 50 jezikovnih enot, ki bi jih lahko imeli za izposojenke iz starejših jezikovnih plasti. Besedje je izbrano iz različnih virov, srednjeveških pa tudi poznejših. Nekaj besed je tudi iz besedišča, ki ga je sam zbral na terenu – starejše jezikovne plasti se zrcalijo tudi v sodobnem besedišču. Vsaka enota je obdelana etimološko in leksikološko in se primerja s podobnimi oblikami iz sosednjih govorov.

Uveljavil se je tudi kot prevajalec in pesnik. Znane so njegove pesniške zbirke: delo Sve hrvatske smrti : (ratna zbirka), zbirka pesmi Brdo do sunca, knjiga pesmi Nasprotna obala, ki je izšla v Izoli v slovenskem jeziku ter knjiga Još se vrti crna ploča.  Nekaj svojih pesmi je tudi uglasbil.  Z gospodom Đaninom Božićem je soavtor grafično-pesniške mape Istarski rukopisi – Caligrafie istriane, ki je izšla leta 1998. Pesmi je objavljal še  v  revijah Fontana, Primorska srečanja, Zadarska smotra itd.  Z revijo   Nova Istra  iz Pulja je sodeloval vse do svoje smrti.

V mlajših letih je bil tudi izvrsten šahist, član Šahovskega kluba Izola. Kot nadarjen fotograf je prejel številne nagrade za diapozitive, ki so jih v okviru nekdanje Jugoslavije podeljevali na fotografskih natečajih v Skopju.

 

ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

Lexicon ornitologicum Histriae Slovenicae = Ornitološki slovar slovenske Istre. Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko = Capodistria : Società storica del Litorale, 1993
Istriotski lingvistički atlas = Atlante linguistico istrioto. Pula : Znanstvena udruga Mediteran, 1998
Istarska ornitonimija : etimologijski rječnik pučkog nazivlja. Rijeka : Izdavački centar, 1994
Dicţionar croat-român = Hrvatsko-rumunjski rječnik. Bucureşti : C. H. Beck, 2012
Istromletački lingvistički atlas (ImLA) = Atlante linguistico istroveneto (ALIv) = Istrobeneški lingvistični atlas (IbLA). Zagreb : N. Dominović ; Pula : Znanstvena udruga Mediteran : Sveučilište Jurja Dobrile, 2012
Istrorumunjske etimologije. Knjiga 5, dendronimi. Pula : Znanstvena udruga Mediteran ; Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2011
Istrorumunjske etimologije. Knjiga 4, entomonimi; kromonimi. Pula : Znanstvena udruga Mediteran ; Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2009
Istrorumunjske etimologije. Knjiga 3, zoonimi: poljske i šumske životinje; mikonimi; bačvarska terminologija. Pula : Znanstvena udruga Mediteran ; Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2008
Istrorumunjske etimologije. Knj. 2, Ornitonimi. Pula : Znanstvena udruga Mediteran ; Koper : Annales, 2007
Istrorumunjske etimologije. Knjiga 1, rodbinsko nazivlje. Pula : Znanstvena udruga Mediteran ; Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2006
Istrorumunjski lingvistički atlas : kazala = Atlasul Lingvistic Istroromân : indice = Atlante linguistico istrorumeno : indici . Pula : Znanstvena udruga Mediteran : Istarsko čakavsko društvo dr. Ivan Rudan, 2004
Ghid de coversaţie român-croat. Bucureşti : Niculescu, cop. 2003
Betinska brodogradnja : etimologijski rječnik pučkog nazivlja. Šibenik : Županijski muzej, 1997
Istrorumunjski lingvistički atlas = Atlasul Lingvistic Istroromân = Atlante linguistico istrorumeno. Pula : Znanstvena udruga Mediteran, 2002
Hrvatsko-rumunjski rječnik. Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2001
Rumunjskio-hrvatski razgovorni priručnik = Ghid de conversaţie român-croat. Zagreb : Knjiga Dominović ; Pula : Filozofski fakultet, 2001
Hrvatsko-rumunjski razgovorni priručnik. Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2000

LEPOSLOVJE

Otočke balade. Pazin : Matica hrvatska, 1994
Brdo do sunca. Pazin : Matica hrvatska, Ogranak Pazin, 1997
Sjedinjenje u stopama. Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2000
Sve hrvatske smrti : (ratna zbirka). Rijeka : Tiskara Rijeka, 1994
Minule šetnje. Pula : Grozd, 1990.
Još se vrti crna ploča. Pula : Skupština udruga MH Istarske županije, 2004

Podatki so povzeti iz raznih virov in dopolnjeni z življenjepisom, ki ga je avtorici zapisa po elektronski pošti  poslal prof. Slavko Gaberc dne 23. 2.2021

Password Author: Špela Pahor, Mestna knjižnica Izola
Date of First Entry: 18. 3. 2013 | Latest Modification: 24. 2. 2021
Špela Pahor. FILIPI, Goran. (1954-2021). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/filipi-goran/
Report a Bug