Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

FERČIČ, Aleš

Ferčič Aleš
Foto: Foto Rega

Photo Gallery

Birth Date:
1977, Ptuj, Slovenija
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Izhaja iz vasi Bukovci v Občini Markovci pri Ptuju. Osnovno šolo je opravil v Markovcih (1992), glasbeno šolo Karol Pahor pa na Ptuju (1992). Maturiral je na Gimnaziji Ptuj (1996). Diplomiral (2000) in magistriral (2003) je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, doktoriral (2009) pa na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na več evropskih univerzah, zlasti na avstrijskih (Karl-Franzens-Universität Graz, RESOWI, Institut für Unternehmensrecht und Internationales Wirtschaftsrecht; Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät).

Med letoma 2001 in 2003 je opravljal sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Mariboru. Pravniški državni izpit je opravil leta 2004.

V študijskem letu 2000/2001 se je zaposlil na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (UM), kjer predava predmete s področja slovenskega in evropskega ustavnega in upravnega prava, javne uprave ter javnega gospodarskega prava. Kot gostujoči profesor občasno predava na drugih domačih in tujih univerzah. V okviru projektnega dela izvaja tudi strokovna izobraževanja za sodnike, uslužbence javne uprave in zaposlene v podjetjih.

Na Pravni fakulteti UM je izredni profesor, član senata in predstojnik Inštituta za javno pravo ter Jean Monnet Katedre za energetsko pravo in politiko. Kot mentor ali somentor svetuje ekipam študentov, ki se udeležujejo mednarodnih tekmovanj, predvsem s področja evropskega prava (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot in European Law Moot Court). Izven matične univerze je član Inštituta za evropsko pravo s sedežem na Dunaju (European Law Institute), Slovenskega društva za evropsko pravo in Raziskovalne skupine za upravno pravo Evropske unije (Research Network on EU Administrative Law). Bil je tudi član drugih strokovnih skupin, ki so se ukvarjale s proučevanjem usklajevanja in vpliva prava Evropske unije (EU), Sveta Evrope in Svetovne trgovinske organizacije na slovensko pravo (npr. Speyer Group, Legalp Group, Spark Legal Network, InterEULawEast, EUNEG). Vpisan je v register strokovnjakov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, uvrščen na listo arbitrov Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije in imenovan za izpraševalca na strokovnem izpitu iz upravnega postopka in upravnega spora na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo.

Ukvarja se z raziskovanjem evropskega in slovenskega javnega gospodarskega prava, zlasti s pravnimi in javno-političnimi vidiki energetike in okolja, z državnimi pomočmi podjetjem, varstvom tržne konkurence, javnimi službami in s poslovanjem javnih podjetij. V tej zvezi je nosilec domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov ter član več raziskovalnih skupin in združenj.

Rezultate svojega raziskovalnega dela predstavlja v domačih in tujih publikacijah, na konferencah, okroglih mizah in posvetih. Njegova dela izhajajo pri uglednih tujih založbah, kot so: Oxford University Press, Springer, Kluwer Law International (Wolters & Kluwer), Nova Science Publishers, C. H. Beck Verlag in C. F. Müller Verlag.

V mladosti je bil član Pihalne godbe Markovci ter član Športnega društva (ŠD) Stojnci ter član nogometnega kluba in šahovske sekcije ŠD Bukovci.

Monografije:
Mednarodno gospodarsko pravo, 2002 (soavtor)
Pravo konkurence in poslovna etika, 2004
Tržno pravo, 2007 (soavtor)
EU competition law, 2008 (soavtor)
Državne pomoči podjetjem: teorija, praksa in predpisi, 2011
Uvod v pravo Evropske unije, 2011 (soavtor)
Geneza reguliranih sektorjev, 2015
Energy law in Slovenia, 2016 (soavtor)
Public services and related concepts in the European Union: understanding the European Union’s legal framework for services of general economic interest, 2020
Energy law in Slovenia, 2021 (soavtor)

Članek v znanstveni monografiji:
The moderate impact of the pan-European general principles of good administration on Slovenian administrative law, v: Good administration and the Council of Europe: law, principles, and effectiveness, Oxford 2020, str. 583–601.

Ferčič, A. Prispevek za biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin, maj 2021 (hrani arhiv KIP).
Izr. prof. dr. Aleš Ferčič, univ. dipl. prav. (citirano 21. 1. 2021). Dostopno na naslovu: https://www.pf.um.si/o-nas/zaposleni/ucitelji/zaposleni/izredne-profesorice-in-profesorji/ales-fercic/

Password Author: Tadeja Zavec, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 8. 6. 2021 | Latest Modification: 10. 8. 2021

Tadeja Zavec. FERČIČ, Aleš. (1977-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 29. 9. 2022) Dostopna na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/fercic-ales/

Report a Bug