Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

DULAR, Franjo

Franjo Dular - Koledar Družbe sv. Mohorja: za navadno leto...1925, str. 102.

Photo Gallery

Birth Date:
26. August 1860, Podboršt (Mirna Peč)
Death Date:
14. January 1924, Bosanska Gradiška, Bosna in Hercegovina
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Dular Franjo je bil rojen v kmečki družini 26. avgusta 1860 v Podborštu pri Mirni Peči, umrl je 14. januarja 1924 v Bosanski Gradiški. Pokopan je v Stari Gradiški.

V letih od 1875–1881 je v Novem mestu obiskoval gimnazijo. Po maturi je šel študirat na Dunaj, kjer je leta 1886 končal veterinarsko visoko šolo. V letih 1887–1892 je služboval kot veterinar najprej v Dunajskem Novem mestu, nato v Beljaku na Koroškem, kjer je bil okrajni veterinar in v Kulen Vakufu v Bosni. Od leta 1892 naprej je več kot trideset let služboval kot višji okrožni živinozdravnik v Bosanski Gradiški.

Bil je priznan veterinarski in živinorejski strokovnjak, ki si je vse življenje prizadeval za napredek živinoreje. Pod psevdonimom Podborški ali Podbor je objavil več člankov o naprednem kmetovanju predvsem v živinoreji v Koledarju družbe sv. Mohorja in celovškem listu Mir. Bil je soavtor dela Gospodarski nauki, I. knj. (1905), kjer je objavil Tajna zdravila in redilne štupe za živino in gospodarske drobtinice. Napisal je več knjig: Domači živinozdravnik, Umna živinoreja I.—II. in Krmila in mlekarstvo. Bil je odličen popularizator živinorejske in živinozdravske znanosti, poučeval je kmete o pomoči pri živinskih boleznih in o umni živinoreji ter izpolnil vrzel, nadaljujoč delo, ki sta ga začela v šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja s podobnimi publikacijami Janez Bleiweis in Fran Govekar st

Leta 1922 mu je kralj Aleksander v priznanje za njegovo delo podelil red sv. Save IV. stopnje.

Domači živinozdravnik, 1890, 1909, 1921

Umna živinoreja I.—II., 1894–95

Krmila in mlekarstvo (v rokopisu)

  • 225 let novomeške gimnazije, str. 351.
  • ES 2, str. 394.
  • SBL I, str. 146.
  • Koledar Družbe sv. Mohorja : za navadno leto…1925, str. 102 – s sliko.
  • Veterinarske novice, 1980, str. 153–154.
Password Author: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 4. 2. 2021
Mateja Kambič. DULAR, Franjo. (1860-1924). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 4. 7. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/dular-franjo/
Report a Bug