Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

DOPLIHAR, Cvetko

DOPLIHAR Cvetko
Foto: osebni arhiv

Photo Gallery

Birth Date:
13. June 1927, Maribor
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Celju, kjer je leta 1946 maturiral. Istega leta se je vpisal na Veterinarsko fakulteto v Zagrebu in leta 1952 diplomiral. Na isti fakulteti je leta 1969 uspešno zagovarjal magistrsko nalogo in leta 1975 doktoriral.

Po diplomi je opravil strokovno pripravništvo v Veterinarskem znanstvenem zavodu v Ljubljani. Leta 1953 je prišel na Ptuj, kjer se je v novoustanovljeni okrajni veterinarski ambulanti zaposlil kot vodja reprodukcije. V letih 1959–1963 je bil upravnik ptujske veterinarske postaje. Delal je na preventivnem in kurativnem področju, obenem pa se je posvečal raziskovanju dejavnikov, ki vplivajo na reprodukcijo živali.
Leta 1963 je pričel službovati na Kmetijskem kombinatu Ptuj, kjer je vodil reprodukcijo na novonastali farmi prašičev. Leta 1969 je bil imenovan za glavnega direktorja ptujskega kombinata in bistveno prispeval k njegovemu razvoju. Zavzemal se je za povezavo osnovne kmetijske proizvodnje s predelavo in trgovino, kar je ugodno vplivalo na samooskrbo s kmetijskimi proizvodi. V okviru kmetijskega kombinata kot investitorja se je še posebej zavzemal za začetek gradnje ptujskih toplic ob vrtini termalne vode. Pod njegovim vodstvom so bili leta 1975 zgrajeni notranji in zunanji bazeni s pripadajočimi objekti ter teniška igrišča.
Leta 1978 je bil izvoljen za predsednika Skupščine občine Ptuj in to funkcijo opravljal en mandat. Kot gospodarstvenik se je usmeril v razvoj občine, stanovanjsko gradnjo in drugim plansko zastavljenim projektom. Ob vodenju občine je redno spremljal novosti in razvoj v veterinarski in živinorejski stroki, v katero se je vrnil leta 1983 kot direktor Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj. Zavod je vodil do upokojitve leta 1992.
Bil je tudi poslanec Gospodarskega zbora republiške skupščine (1968–1973) in predsednik Živinorejsko poslovne skupnosti Slovenije (1976–1979).

  • nagrada Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu (1976)
  • plaketa Mestne občine Ptuj (1984)

Osebnosti: veliki slovenski leksikon: od A do L, Ljubljana, 2008, str. 212–213.
Enciklopedija Slovenije: drugi zvezek, Ljubljana, 1988, str. 312.
F. Tetičkovič: »Še enkrat bi se odločil za Ptuj«: dr. Cvetko Doplihar – sedemdesetletnik, Tednik, št. 24 (12. 6. 1997), str. 7.
M. Hernja Masten: Prvi med enakimi!: funkcija mestnega sodnika in župana skozi stoletja, Ptuj, 2006, str. 46–49.
J. Damijan idr.: Portreti dosežkov v gospodarskem razvoju Slovenije: 1969–2013, Ljubljana, 2014.

Password Author: Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 10. 10. 2016 | Latest Modification: 26. 2. 2020
Barbara Rižnar. DOPLIHAR, Cvetko. (1927-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 1. 3. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/doplihar-cvetko/
Report a Bug