Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

DOLENEC, Ivan

Birth Date:
24. October 1884, Sopotnica pri Škofji Loki
Death Date:
12. February 1971, Ljubljana
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Med leti 1896-1904 je obiskoval gimnazijo v Kranju. Med leti 1904-09 je na Dunaju študiral klasično jezikoslovje in stenografijo. Bil je profesor na I. državni gimnaziji v Ljubljani. Nekaj časa je imel tudi službo slovenskega stenografa v parlamentu na Dunaju, kasneje tudi v narodnem predstavništvu v Beogradu. V času med obema vojnama je bil profesor na III. državni realni gimnaziji v Ljubljani. Med leti 1923-33 je uredil in izdal štiri zvezke Izbranih spisov J. E. Kreka. Za prvi zvezek z naslovom Mlada leta je napisal obširen biografski uvod in ga opremil z opombami in bibliografijo. Napisal je več manjših črtic, potopisov, spominov idr. objav. Spomine z naslovom Moja rast je izdal v Buenos Airesu.

Izbrani spisi J. Ev. Kreka, 4 zv., 1923-33
Moja rast, 1973

Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1925-1932
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 1. 10. 2009 | Latest Modification: 12. 11. 2020
Lucijan Adam. DOLENEC, Ivan. (1884-1971). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 1. 3. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/dolenec-ivan/
Report a Bug