Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

DECLENCICH, DEKLENČIČ (DECLENZICH) , Anton

Birth Date:
8. January 1745, Koper/Capodistria
Death Date:
30. September 1815, Koper/Capodistria
Professions and Activities:
Lexicon:

Anton Deklenčič (Declencich, Declenzich) je v Kopru obiskoval latinsko šolo v letih od 1760 do 1764, nato je med letoma 1764 in 1768 nadaljeval s študijem retorike in filozofije v Benetkah. Teologijo je študiral v Bologni od 1768 do 1972. Leta 1772 je bil posvečen v duhovnika in dve leti služil v koprskem ordinatu. Zatem je bil postavljen za župnika v hrvaški župniji v Zrenju in v slovenskih Marezigah ter kasneje služboval kot nadžupnik v Motti do leta 1789. Vrnil se je v Koper, kjer je bil pridigar in profesor na latinski šoli, od leta 1806 dalje pa tudi profesor literarnih ved na liceju. Leta 1813 se je upokojil in čez dve leti v Kopru tudi umrl.
Bil je cenjen teolog, odličen govornik (znal je namreč slovenski, hrvaški, latinski in italijanski jezik) in pesnik. Pisal je predvsem priložnostne, slavnostne in pogrebne nagovore in pesmi, ki pa so bile povečini natisnjene kot enolistni tiski, zato jih je le malo ohranjenih. Večina ohranjenih je v latinskem in italijanskem jeziku. Primer take pesnitve je Elogio funebre del marchese Girolamo Gravisi, natisnjene leta 1812. Nekaj njegovih pesmi je izšlo tudi v sočasnih zbornikih, kot je Componimenti poetici per la beatificazione della b. Benvenuta Bojani di Cividale del Friuli, izdan leta 1765 v Udinah.

Pripravili: Neža Tomažič, Nina Bele

Slovenski biografski leksikon: Deklenčič, Anton. (online). (citirano 27. 04. 2016). Dostopno na naslovu:http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007160/
Istrapedia: Deklenčič (Declencich, Declenzich), Anton. (online). (citirano 27. 04. 2016). Dostopno na naslovu:http://istrapedia.hr/hrv/569/deklencic-declencich-declenzich-anton/istra-a-z/

Password Author: Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta
Date of First Entry: 4. 12. 2017 | Latest Modification: 4. 12. 2017
Oddelek za slovenistiko. DECLENCICH, DEKLENČIČ (DECLENZICH) , Anton. (1745-1815). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 29. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/declencich-deklencic-declenzich-anton/
Report a Bug