Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ČUK, Angela

Angela Čuk

Photo Gallery

Birth Date:
28. April 1961, Novo mesto
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Osnovno šolo, ki jo je končala leta 1976, in gimnazijo, kjer je maturirala leta 1980,  je Angela Čuk, roj. Granda, obiskovala v rodnem Novem mestu. Šolanje je nato nadaljevala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je študirala veterino. Diplomirala je leta 1986 iz smeri Splošno veterinarstvo. Študij je nadaljevala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1990 pod mentorstvom prof. dr. Valentina Skubica uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Določanje fototoksičnosti piroksikama in diklofenaka. Leta 1993 je opravila še izobraževanje s področja upravljanja informacij (Information Management) na Royal Melbourne Institute of Technology – (RMIT University) v Avstraliji.

V novomeški tovarni zdravil Krka se je leta 1986 zaposlila kot raziskovalka na področju predklinične toksikologije. Leta 1989 je prejela Krkino nagrado na področju raziskovalnega dela z nalogo Ugotavljanje fototoksičnosti piroksikama in diklofenaka in vitro ter in vivo, v kateri je podala podroben teoretični pregled vpliva sončne svetlobe na kožo in spremenjene reakcije pod vplivom zdravil.

Od leta 1991 je Čukova v farmacevtskem podjetju Krka vodja Centra za strokovno informatiko, sodobne specialne knjižnice, ki sledi zahtevam razvoja in je umeščena v središče razvoja in raziskav. Knjižnico je v podjetju organizirala kot vzorčen model specialne knjižnice v slovenskem prostoru in je danes ena redkih knjižnic v gospodarstvu pri nas. Skrbi tudi za redno izobraževanje sodelavcev, s čimer vpliva na informacijsko pismenost in dvig informacijske ravni zaposlenih. Poleg tega sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah pri nas in v tujini. Prispevke s področja veterinarske, medicinske in bibliotekarske stroke s poudarkom na povezovanju in prepletanju znanj in praks objavlja v različnih strokovnih publikacijah.

Od leta 1991 je članica Društva knjižničarjev Dolenjske. Sodeluje v Sekciji za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, ki jo je v mandatu 1994–1995 tudi vodila. Je dolgoletna članica izvršnega odbora sekcije in članica izvršnega odbora društva. Prav tako sodeluje na številnih posvetovanjih zveze in strokovnih srečanjih društva. Za svoje delo na tem področju je leta 2020 prejela Čopovo diplomo.

Krkina nagrada, 1989
Čopova diploma, 2020

Osebni podatki: Angela Čuk, junij 2021.
Lindič-Dragaš, Z. Angela Čuk: portret tega tedna. Dolenjski list, 26. 10. 1989, let. 40, št. 43, str. 24.
Prejemniki Čopovih nagrad 2020. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2020.

Password Author: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 12. 7. 2021 | Latest Modification: 13. 7. 2021
Mateja Kambič. ČUK, Angela. (1961-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/cuk-angela/
Report a Bug