Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

CIRNSKI, Vinko

Vinko Cirnski - dolenjske-toplice.si

Photo Gallery

Birth Date:
9. May 1932, Brežice
Death Date:
24. May 2020, Novo mesto
Alternative names:
Cene
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Otroštvo je še z dvema mlajšima sestrama preživel v vasi Sela pri Dobovi. Novembra 1941 so njegovo družino izselili v taborišče v Nemčijo, na območje Vroclava, kjer so bili 4 leta. Po vrnitvi iz taborišča je Vinko obiskoval pripravljalni razred, da je lahko nadaljeval šolanje. Obiskoval je Gimnazijo Brežice, ki jo je končal leta 1955. Nato se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Zagreb na študij zgodovine in diplomiral leta 1961.

Kot učitelj je leta 1962 dobil zaposlitev na osnovni šoli v Dolenjskih Toplicah. Sprva je poučeval zgodovino in telesno vzgojo, leta 1963 pa je bil imenovan za ravnatelja šole. Zelo aktivno se je vključil v dejavnosti za izgradnjo nove topliške osnovne šole in  z njegovim prizadevanjem se je šolsko leto 1973/74 pričelo v novi šoli. Nova zgradba je omogočila enoizmenski pouk in ukinjene so  bile podružnične  šole v Soteski, Poljanah in Gorenjih Sušicah. Pod njegovim vodstvom se je aktivnost učiteljev odražala na strokovnem in družbenem področju, saj je znal učiteljski kolektiv motivirati, da se je poistovetil s krajem in aktivno sodeloval pri vsem, kar se je v njem dogajalo.  Vzgojni in učni proces je organiziral tako, da se je veliko učencev vključevalo neposredno v upravljanje in vodenje šolskih zadev, s poudarjeno delovno vzgojo pa je dosegel, da so učitelji in učenci sodelovali v mladinskih delovnih akcijah, pri gradnji vodovoda, urejanju okolja in vzdrževanju partizanskih grobišč. Leta 1978 je zapustil delovno mesto ravnatelja šole in se zaposlil na Zavodu za šolstvo v Novem mestu na oddelku za družboslovje. Zaradi zdravstvenih težav se je leta 1992 predčasno upokojil.

Za prizadevno delo je dobil več priznanj, med drugim srebrno Bloudkovo značko za dolgoletno delo na športnem področju, leta 1958 pa udarniško značko za delo na avtocesti Bratstva in enotnosti. Leta 2016 je prejel najvišje občinsko priznanje – grb Občine Dolenjske Toplice.

Grb Občine Dolenjske Toplice, 2016

40-letnica Osnovne šole Dolenjske Toplice. Dolenjske Toplice: Osnovna šola, 2013.
Barbič, B. Priznanja ne sprejemam le v svojem imenu! Vrelec: glasilo Občine Dolenjske Toplice, 2016, let. 18, št. 205, str. 6-7.
Barbič, B. Vinku Cirnskemu v slovo. Vrelec: glasilo Občine Dolenjske Toplice, 2020, let. 22, št. 252, str. 7-9.
Ustni vir: Antonija Cirnski, 2020.

Password Author: Tina Kolarek, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 24. 3. 2021 | Latest Modification: 15. 4. 2021
Tina Kolarek. CIRNSKI, Vinko. (1932-2020). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 4. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/cirnski-vinko/
Report a Bug