Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

CEGNAR, France

CEGNAR France
Foto: Arhiv knjižnice

Photo Gallery

Birth Date:
8. December 1826, Sv. Duh pri Škofji Loki
Death Date:
14. February 1892, Trst , Italija
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo in licej je med leti 1839-47 obiskoval v Ljubljani. Med leti 1849-50 je bil sourednik in urednik pri Sloveniji. Med leti 1850-51 je bil urednik knjižnega dela pri Ljubljanskem časniku. Leta 1851 se je v Ljubljani zaposlil kot poštni uradnik. Leta 1853 se je preselil v Trst, kjer je leta 1854 dobil službo kot telegrafist. Leta 1856 je v Pazinu dobil službo višjega telegrafista. Leta 1859 se je preselil nazaj v Trst. Leta 1861 je bil med soustanovitelji Čitalnice v Trstu. Bil je tudi tržaški mestni svetnik. Leta 1875 je v Trstu dobil službo kontrolorja. Leta 1890 je zbolel in se upokojil.

Literarno se je udejstvoval že na liceju, kjer je urejal dijaški list. Leta 1848 je začel objavljati v Novicah in Sloveniji. Leta 1860 je izdal pesniško zbirko Pesmi. Prevajal je Schillerjeve tragedije in slovanske narodne pesmi in jih večinoma objavljal v Cvetju iz domačih logov. Pisal je tudi pripovedi, potopise in kritike. Sodeloval je tudi pri Ljubljanskem časniku, Ilirjanskem Primorjanu, Primorcu in Edinosti. Zavzemal se je za pravice slovenstva in dosledno, načelno kritiko leposlovnih objav.

Pesmi, 1860

Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1925-32
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, 2. zvezek, Ljubljana 1988

Password Author: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Date of First Entry: 1. 10. 2009 | Latest Modification: 12. 11. 2020
Lucijan Adam. CEGNAR, France. (1826-1892). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 5. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/cegnar-france/
Report a Bug