Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

CARLI (KRALJ), Atilij

CARLI (KRALJ) Atilij
Foto: Arhiv Založbe Tipo-lito Graphart

Photo Gallery

Birth Date:
30. January 1929, Trst/Trieste (Italija)
Death Date:
26. March 2008, Trst/Trieste (Italija)
Professions and Activities:
Lexicon:

Carli (Kralj) je po končani višji tehnični šoli Volta dobil zaposlitev na Odseku za gradnje v Kopru. Leta 1949 se je vrnil v rodni Trst in deset let delal pri Zavezniški vojaški upravi (ZVU), nato dve leti v Milanu pri zasebnem arhitektu, ter dve leti v Vidmu.

Poklicno se je osamosvojil leta 1963 in od takrat naprej sodeloval z znanimi arhitekti. Ukvarjal se je s projektiranjem in notranjo opremo – načrtoval je razne vile, stanovanjske bloke, hotele, cerkve. Zasnoval je kar nekaj slovenskih zamejskih prosvetnih dvoran: Finžgarjev dom na Opčinah, Baragov dom v Ricmanjah, Krekov dom v Borštu, Marijin dom v Ul. Risorta v Trstu, in dvorano ter sedež Slovenske prosvete v Ul. Donizetti.

Ukvarjal se je tudi s scenografijo ter glasbeno opremo za amaterske odre. Pripravil je več scen za mladinske igre in priredil šest razstav – v Trebčah, Bazovici, Opčinah, galeriji Barisi, dvorani SP v Trstu in Kraški galeriji.
Njegove slike so kontrastne in skromno barvane, izrisane z mehkimi potezami; z njimi je popestril svoje pesniške zbirke.
Pisal je tudi humoristične skeče, mdr. za stoletnico šole v Trebčah, ter za predstavo »Dlaka v jajcu« Slovenskega amaterskega gledališča Trst, ki je bila uprizorjena leta 1973.

Veliko pozornosti je namenil pisanju narečnih pesmih, ki so zapisane v njegovem, vzhodno kraškem narečju; od 1968 do 1975 jih je napisal okrog sto, tematiko je črpal iz vsakodnevnih dogodkov. Uporabljal je nominalni slog v svobodnem verzu in izhajal iz etične refleksije. Kot samozaložnik je izdajal v zamejskem tisku, svoje pesmi pa je tudi deklamiral na Radiu Trst.

Dela:
Uače naš : Dogodivščine v narečju!, 1997
Še druge pagruntane na risalne mize: Domače pesmi Atilija Kralja, 1996
Kdo je na vrsti?, 1987
Pagruntane na risalne mize: Domače pesmi Atilija Kralja, 1977
Dlaka v jajcu : Satirični kabaret za pokušino, 1974

Pripravila: Jerica Vidergar

KRALJ, Atilij: Pagruntane na risalne mize. Trst: Samozaložba, 1977.
KRALJ, Atilij: Še druge pagruntane na risalne mize. Trst: Samozaložba, 1996.
Jevnikar, Martin: Carli, Atilij (1929–). Slovenska biografija. ZRC SAZU, 2013.
Novak-Popov, Irena: Razmišljanje o sodobni narečni književnosti. Slovenska narečja med sistemom in rabo, 2009, str. 435-453
Kermauner, Taras: Poezija slovenskega zahoda. Maribor : Obzorja, 1990-1993.

Password Author: Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta
Date of First Entry: 29. 6. 2016 | Latest Modification: 29. 6. 2016
Oddelek za slovenistiko. CARLI (KRALJ), Atilij. (1929-2008). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/carli-kralj-atilij/
Report a Bug