Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BURNIK, Valentin

Birth Date:
13. February 1851, Stražišče (obč. Kranj)
Death Date:
30. July 1924, Metlika
Professions and Activities:
Municipality:
Lexicon:

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Kranju, višjo gimnazijo pa v Ljubljani, a je bil v zadnjem letniku vpoklican na triletno vojaško služenje. Šolanje je nato nadaljeval v četrtem letniku ljubljanskega učiteljišča, kjer je maturiral leta 1875.

Istega leta je dobil prvo zaposlitev v Šentjerneju na Dolenjskem, kjer je poučeval do leta 1878, nato pa med letoma 1878 in 1882 na Dvoru pri Žužemberku. V Kamniku je bil nadučitelj od leta 1882 do 1897, nazadnje pa je kot nadučitelj do upokojitve leta 1916 služboval v Metliki. V Kamniku in Metliki je učil tudi na obrtnonadaljevalni šoli.

Vseskozi se je dodatno izobraževal. Leta 1882 je na Slapu pri Vipavi opravil sadjarski in vinarski tečaj. Leta 1885 je v Gradcu in leta 1905 v Ljubljani obiskoval risarski tečaj za učitelje obrtnonadaljevalnih šol. Govoril je tudi srbohrvaško, italijansko, francosko in angleško. V Kamniku je narisal zemljevid okraja, ki je bil kasneje namenjen pouku zemljepisa. Poleg tega je bil Burnik dober mehanik, knjigovez in preparator živali ter je sam izdeloval različna učila. Izsledke svojega dela je objavljal predvsem v Učiteljskem tovarišu.

Aktivno se je vključeval v okolje, kjer je služboval, in sodeloval v raznih društvih. V Kamniku je bil tajnik Narodne čitalnice in odbornik podružnice Slovenskega planinskega društva. V Metliki je bil odbornik Kmetijske podružnice, med letoma 1912 in 1918 pa je predsedoval Belokranjskemu učiteljskemu društvu.

Balkovec Debevec, M. Burnik, Valentin (1851–1924). (citirano: 29. 3. 2021). Dostopno na naslovu: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi154372/
Splošne vesti: Valentin Burnik. Učiteljski tovariš, 4. 9. 1924, let. 64, št. 35, str. 4–5.

Password Author: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 31. 3. 2021
Mateja Kambič. BURNIK, Valentin. (1851-1924). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 11. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/burnik-valentin-2/
Report a Bug