Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BURNIK, Dušan (Franc)

BURNIK Dušan (Franc)
Foto: Arhiv knjižnice

Photo Gallery

Birth Date:
6. August 1934, Celje
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Rojen v Celju, šolal se je po različnih krajih Slovenije, saj se je oče (ing. rudarstva) z družino večkrat selil. Po zaključenem univerzitetnem študiju metalurgije se je zaposlil v Železarni Štore, s katero je ostal ob prekinitvah povezan večino kasnejše delovne kariere. V letih 1966/67 je delal v New Delhiju v okviru projektov SMELT, po povratku pa od 1969 do 1971 kot poklicni podpredsednik, od leta 1971 do 1974 pa kot predsednik Skupščine občine Celje. Po izteku mandata je postal v železarni najprej pomočnik direktorja, od 1976 do 1987 pa je delal kot glavni direktor oz. predsednik poslovodnega odbora. Do upokojitve leta 1994 je bil svetovalec glavnega direktorja v Poslovnem sistemu Slovenskih železarn v Ljubljani.

Vzporedno z osnovnim je potekalo njegovo širše strokovno in družbenopolitično delo doma in v tujini. Med drugim velja izpostaviti večletno strokovno delo v Združenju svetovnih proizvajalcev jekla v Ženevi (eno leto kot podpredsednik združenja). Celje je med letoma 1971 in 1974 doživljalo dinamičen gospodarski, gradbeni in komunalni razvoj. Modernizirajo se velika podjetja (Cinkarna, železarna), nastajajo velike stanovanjske soseske; Otok III, Hudinja in Nova vas, zgrajena sta mostova v Liscah in Polulah, gradijo se šolski (Glazija, STŠ) in načrtujejo sejemski ter zdravstveni objekti.

J. Germadnik: Vodili so Celje, Celje 2005, str. 146–149
A. Žerdin: Burnik, Dušan, v: Novi Slovenski biografski leksikon, 3. zvezek, Ljubljana 2018, str. 488
Avtobiografski podatki Dušana Burnika, predani Domoznanskemu oddelku Osrednje knjižnice Celje za potrebe razstave in Celjskega biografskega leksikona (26. 2. 2003).

Password Author: Janko Germadnik, objavil/-a: Osrednja knjižnica Celje
Date of First Entry: 12. 3. 2019 | Latest Modification: 28. 5. 2020
Janko Germadnik. BURNIK, Dušan (Franc). (1934-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 8. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/burnik-dusan-franc/
Report a Bug