Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BRUMEN, Nikica

BRUMEN, Nikica
BRUMEN, Nikica - Foto: Neznan

Photo Gallery

Birth Date:
27. September 1929, Murska Sobota
Death Date:
29. June 2001, Murska Sobota
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Murski Soboti, zatem pa na Univerzi v Ljubljani študirala matematiko, iz katere je leta 1953 diplomirala. Najprej se je zaposlila kot srednješolska profesorica na Gimnaziji Murska Sobota, s 1. septembrom 1957 pa kot bibliotekarka in tudi upravnica v takratni Študijski knjižnici Murska Sobota (danes Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota). V knjižnici je ostala vse do upokojitve 6. novembra 1981, kjer je ves čas svojega delovanja kot bibliotekarka in svoj čas tudi upravnica in vodja  skrbela za razvoj in strokovno rast knjižnice ter nasploh pomurskega knjižničarstva. Leta 1965 je med prvimi navezala tudi stike s sombotelsko županijsko knjižnico in spodbujala madžarske in slovenske kulturne stike. Vse do smrti je objavljala razne strokovne članke, sestavke in bibliografije o kulturni zgodovini Pomurja.

Samostojna dela:

Deset let Študijske knjižnice v Murski Soboti: 1956 – 1966. Murska Sobota: Študijska knjižnica, 1966. Bibliografija Pomurske založbe 1954-1978. Murska Sobota: Pomurska založba, 1979.
Bibliografija knjižne zbirke Mostovi 1977-1986. Murska Sobota: Pomurska založba, 1986.
Bibliografija Pomurske založbe 1979-1988 in 1989-1993. Murska Sobota: Pomurska založba, 1994.

Strokovni članki:    

Študijska knjižnica v Murski Soboti. (1958). Svet ob Muri, 3 (1-2), 158-160.
Tiskarne v Pomurju: pregled tiskarn v Murski Soboti, Lendavi, Gornji Radgoni in v Ljutomeru. (1961). Kronika, 1961, letn. 9, št. 2, str. 82-92.
Pregled naprednih tiskov. V Šiftar, V. (ur.). Ob naprednem tisku. Murska Sobota: Pomurska založba, 1962, str. 101-121.
Kratko poročilo o predvojni Ljudski pravici ob sestavljanju bibliografije člankov in prispevkov lista. (1967). Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1967, let. 7, št. 1-2, str. 481-484.
Prekmuriana 1941-1945. (1968). Knjižnica, 1968, let. 12, št. 1-4, str. 86-94.
Kako priti s knjigo do delavca v proizvodnji: primer knjižnice v Murski Soboti. (1978). Knjižnica, 1978, let. 23, št. 1-2, str. 132-134.
Bibliografija prekmurskih tiskov 1715-1919. Jezik in slovstvo, 1978/79, let. 24, št. 7, str. 228-230.
Madžarsko-jugoslovanski knjižničarski tečaj. Knjižnica, 1979, let. 23, št. 1-4, str. 131-132.
Knjižnice v Porabju – začetki sodelovanja. Sodelovanje ob meji = Együttműködés a határ mentén. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, Szombathely: Županijska knjižnica Berzsenyi Dániel, 1996, str. 17-19.

Leta 1967 je prejela Čopovo diplomo, najvišje knjižničarsko priznanje na Slovenskem.

Hartman, B. Nikica Brumen. Enciklopedija Slovenije 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987, str. 402.
Takács, M. Könyvtári kapcsolatok Szombathely és Muraszombat között. Könyvtári Figyelő, 1967, št. 4-5, str. 372-375.
Kuzmič, F. Življenje med knjigami. Vestnik, 1989 (28. september), let. 41, št. 38, str. 9.
Kuzmič, F. Ogledalo nekega poslanstva: biografija založbe. Delo, 1994 (4. marec), št. 36, str. 15.
Takács, M. Stiki med knjižnicami v Železni županiji in v Prekmurju (1962-1995). V: Vugrinec, J. in Takács, M. (ur.). Sodelovanje ob meji = Együttműködés a határ mentén. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica; Szombathely: Županijska knjižnica Berzsenyi Dániel, 1996, str. 29-33.
Vugrinec, J. Nikica Brumen (1929-2001): v spomin. Vestnik, 2001 (12. julij), let. 53, št. 28, str. 11.
Just, F. Panonski književni portreti 1: Prekmurje in Porabje A-I. Murska Sobota: Franc-Franc, 2006, str. 97-99.

Password Author: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Date of First Entry: 19. 12. 2014 | Latest Modification: 19. 4. 2020
Jožef Papp. BRUMEN, Nikica. (1929-2001). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 21. 2. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/brumen-nikica/
Report a Bug