Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BRUMEN, Borut

BRUMEN, Borut
BRUMEN, Borut - Foto: arhiv PIŠK MS

Photo Gallery

Birth Date:
10. February 1963, Murska Sobota
Death Date:
30. July 2005, Ljubljana
Municipality:
Lexicon:

Rano mladost je preživel v Markovcih na Goričkem. Leta 1974 se je družina preselila v Mursko Soboto, kjer je dokončal osnovno šolo in gimnazijo. Leta 1982 je pričel s študijem na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1987 diplomiral iz etnologije in sociologije kulture. Leta 1988 se je kot pripravnik zaposlil v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti. Sledil je vpis na podiplomski študij etnologije. Kot štipendist nemškega sklada DAAD je leta 1989 odšel na Inštitut za etnologijo Svobodne univerze v Berlinu na študijsko izpopolnjevanje, se po koncu na kratko vrnil v Mursko Soboto in se leta 1991 zaposlil kot mladi raziskovalec na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 1993 je uspešno zagovarjal magistrsko nalogo, na podlagi katere je leta 1995 pri Pomurski založbi izšla monografija z naslovom: Na robu zgodovine in spomina: urbana kultura Murske Sobota med letoma 1919 in 1945. Leta 1999 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Socialni spomini, časi in identitete v vasi Sv. Peter v slovenski Istri.
Od leta 1996 je bil zaposlen kot asistent za področje etnologije Evrope. Leta 2000 je bil izvoljen v naziv docenta za področje etnologije in urbane antropologije in leta 2005 v naziv izrednega profesorja za področje kulturne antropologije.
Leta 2000 se je nekaj mesecev izpopolnjeval na prestižni The London School of Ekonomics iz etnologije Afrike. Leto kasneje pa je en semester predaval na Inštitutu za evropsko etnologijo Univerze na Dunaju.

Knjižne izdaje:
Na robu zgodovine in spomina: urbana kultura Murske Sobote med letoma 1919 in 1941. Murska Sobota: Pomurska založba, 1995.
Sveti Peter in njegovi časi: socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi Sv. Peter. Ljubljana: *cf., 2000. Bonrut 07. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006.

Žunec, B. Nevidna univerza: doktorji znanosti iz sveta ob Muri. Murska Sobota: Franc-Franc, 2003, str. 34; 180.
Brumen, B. Bonrut 07. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006.
Muršič, R. Ko nas zapuščajo najboljši. Etnolog: glasnik slovenskega etnografskega muzeja, 2005, let. 15, št. 66, str. 305-320.
Muršič, R. in Hrobat, K. (ur.). Prostori soočanja in srečevanja: spominski zbornik za Boruta Brumna. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008.
Muršič, R. Borut Brumen. Novi slovenski biografski leksikon Ble – But, 2018, str. 415 – 417.

Podatke je dopolnila sestra Valentina Borovšak.

Password Author: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Date of First Entry: 1. 7. 2019 | Latest Modification: 19. 4. 2020
Jožef Papp. BRUMEN, Borut. (1963-2005). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 17. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/brumen-borut/
Report a Bug