Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BRODNJAK (roj. Spolenak), Silvestra

Brodnjak Silvestra
Foto: Luka Svetic

Photo Gallery

Birth Date:
7. October 1953, Ptuj
Alternative names:
Brodnjak, Silva
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Otroštvo je preživljala v Skorbi kot edina hči Karola in Rozalije Spolenak, roj. Neubauer. Osnovno šolo je obiskovala na Hajdini (1960–1968), Srednjo ekonomsko na Ptuju (1968–1972), Višjo pravno, ki jo je zaključila leta 1975, pa v Mariboru. Kot pravnica se je najprej zaposlila na delovnem mestu referentke za kadrovske, pravne in splošne zadeve v Opekarni Žabjak (1974–1981), nato pa na Občini Ptuj, kjer je bila vodja odseka za promet in referentka za vozniške zadeve (1981–1984). Sledila je zaposlitev v Srednješolskem centru Ptuj, kjer je bila vodja delovne skupnosti skupnih služb (1984–1991). Leta 1990 je pričela poleg dela v pisarni za pol delovnega časa poučevati strojepisje na Ekonomski šoli Ptuj. Dve leti kasneje je opravila pedagoško-andragoško dokvalifikacijo in pričela poučevati za polni delovni čas. Strojepisje na mehanskih pisalnih strojih je nasledilo desetprstno slepo tipkanje ter oblikovanje besedil in korespondenca na računalniku. Zelo rada je poučevala upravno poslovanje, saj je dijakom lahko teoretično znanje popestrila s številnimi primeri iz lastne prakse.  Dve leti je bila zaposlena tudi kot referentka za študentske zadeve na Višji strokovni šoli Šolskega centra Ptuj (2007–2009). Upokojila se je leta 2010.

Z možem Francem si je v rodni Skorbi ustvarila dom, rodila sta se jima sinova Primož in Matija. Ob službi in skrbi za družino pa je vedno našla čas tudi za stvari, ki jo veselijo. Njena konjička sta fotografiranje in uporaba video tehnike, ki ju je povezala in nadgradila z ljubiteljskim novinarstvom. Že leta 1972 je postala dopisnica v časopis Tednik, po letu 1995 pa je občasno dopisovala v Slovenske novice, Kmečki glas in Družino. Ljudi in dogodke v Občini Hajdina in tudi v širši okolici predstavlja v Večerovi prilogi Štajerc, upokojensko dogajanje pa v Vzajemnosti in reviji ZDUS. Več let je objavljala prispevke v strokovnih revijah Tajnica in Naša žena. Med letoma 1999 in 2001 je bila prva urednica občinskega glasila Hajdinčan, nato pa je sodelovala kot avtorica prispevkov in članica uredniškega odbora. Nekaj svojih proznih besedil in pesmi je objavila tudi v zbornikih Likusa – literarnega kluba upokojencev Slovenije. Kot urednica ali avtorica fotografij je pripomogla k izidu več pesniških zbirk ljubiteljskih ustvarjalcev (Ančka Šumenjak, Franc Vuk, Marija Markovič, Antonija Krajnc, Olga Vidovič in Terezija Filipaja).

V lokalnem okolju in širše je poznana tudi zaradi svojega dolgoletnega sodelovanja v društvenih dejavnostih. Od leta 1972 je članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj ter od leta 1978 njihova častna članica. Leta 1996 je bila kot učiteljica upravnega poslovanja pobudnica za ustanovitev Kluba tajnic Ptuja in okolice (danes Klub tajnic in poslovnih sekretark Ptuja in okolice), katerega častna članica je od leta 2006.
Od ustanovitve leta 1999 je dejavna v Društvu žena in deklet občine Hajdina, ki mu je posvečala veliko svojega prostega časa. Z oživljanjem rimske kulinarike, ki so jo leta 2021 predstavile tudi v knjigi Nekaj dobrega, so članice poskrbele za široko prepoznavnost in promocijo društva ter občine. Zelo uspešne so bile  pri prizadevanjih za večjo odzivnost hajdinskih občanov v okviru Programa Svit (program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki). Leta 2011 so s strani nosilca tega programa, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prejele zahvalno listino, Silvestra Brodnjak pa je dobila naziv ambasadorka Programa Svit. Skupaj z drugimi članicami društva je od leta 2006 aktivna tudi v slovenskem združenju za ozaveščanje o raku dojk Europa Donna.
Od sredine 70. let prejšnjega stoletja skrbi za fotografsko dokumentiranje nogometnih dogodkov Športnega društva Hajdina, katerega aktivnosti je predstavila v jubilejnem biltenu društva leta 1996 in v zborniku ob sedemdesetletnici leta 2017. Po upokojitvi je postala tudi članica v Društvu upokojencev Hajdina, kjer skrbi za društveno fotografsko kroniko in publiciranje društvenih dogodkov, uredila pa je tudi jubilejni zbornik z naslovom Sedem desetletij Društva upokojencev Hajdina (2022). Bila je organizatorica priprav v iniciativnem odboru za ustanovitev Turističnega društva Mitra Hajdina (2011) in med pobudniki, ki so pričeli s pletarskimi tečaji ter z oživljanjem pletarstva v Občini Hajdina. Od 2012 je aktivna v Šoli zdravja na Hajdini in v Društvu za osteoporozo Ormož. Leta 2013 je bila pobudnica in ena izmed ustanovnih članic Likovno-fotografske sekcije Kulturno prosvetnega društva Stane Petrovič Hajdina.

V društvih se izogiba funkcij, vključuje pa se v konkretne akcije, kjer lahko pomaga s svojim znanjem in izkušnjami. Izjema je le Likovno-fotografska sekcija, kjer od vsega začetka opravlja tajniška dela.

Bilten ob 50. obletnici (1946–1996): Športno društvo Hajdina, 1997 (članica uredniškega odbora)
Naša pota: 40 let MDSS Ptuj, 1987 (urednica)
Naša pota, 2007 (urednica)
Utrinki: ob desetletnici Društva žena in deklet občine Hajdina, 2009 (članica uredniškega odbora, fotografinja, avtorica besedil)
Naša pota: zbornik ob sedemdesetletnici Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj, 2017 (urednica)
Zbornik o sedmih desetletjih igranja nogometa na Hajdini, 2017 (urednica)
Utrinki 2: ob dvajsetletnici Društva žena in deklet občine Hajdina, 2019 (članica uredniškega odbora, fotografinja)
Nekaj dobrega, 2021 (članica uredniškega odbora, fotografinja)
Sedem desetletij Društva upokojencev Hajdina (1952–2022), 2022  (urednica)

 

 • častna članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj, 1978
 • srebrni znak Zveze sindikatov Slovenije, 1984
 • zahvala Športnega društva Hajdina, 1986 in 2017
 • kipec Mitre, najvišje priznanje Športnega društva Hajdina, 1996
 • priznanje Prostovoljnega gasilskega društva Hajdina za prispevek pri razvijanju in organizaciji gasilskega društva, 2002
 • zahvalna listina Občine Hajdina za posebne zasluge in dejanja na družbenem in kulturnem področju, 2002
 • častna članica Kluba tajnic in poslovnih sekretark Ptuja, 2006
 • zahvala Osnovne šole Hajdina za sodelovanje in pomoč pri izvedbi šolskih dejavnosti, 2013
 • priznanje Kluba tajnic in poslovnih sekretark Ptuja in okolice za 20-letno članstvo, 2016
 • priznanje častni članici Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj za 45 let sodelovanja z društvom, 2017
 • priznanje Športnega društva Hajdina za prispevek v razvoju društva ob njegovi 70-letnici, 2017
 • zahvala Zveze kulturnih društev občine Hajdina za vsestransko delo na področju kulture in prispevek k njenemu razvoju v Občini Hajdina, 2019
 • priznanje Društva upokojencev Hajdina za dolgoletno delo v društvu, 2022
 • bronasti grb Občine Hajdina za aktivno delo na društvenih področjih, 2022

 

Brodnjak, S. Prispevek za biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin, junij 2022 (hrani arhiv KIPP).
Eni prenašajo čas izolacije lažje, drugi težje. Predstavljamo štiri seniorske zgodbe. (online). (citirano 23. 3. 2022). Dostopno na naslovu: https://www.seniorji.info/si/eni-prenasajo-cas-izolacije-lazje-drugi-tezje-predstavljamo-stiri-seniorske-zgodbe-10159998
Kmetec, D. Silvestra Brodnjak iz Hajdine: ženska z energijo za 1000 stvari. Štajerski tednik, 17. 7. 2015, letnik LXVIII, št. 54, str. 7.
Silvestra Brodnjak. (online). (citirano 22. 3. 2022). Dostopno na naslovu: https://www.program-svit.si/ambassador/silvestra-brodnjak/

Password Author: Mojca Zavec Mlakar, Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Date of First Entry: 18. 8. 2022 | Latest Modification: 5. 12. 2022
Mojca Zavec Mlakar in Mira Petrovič. BRODNJAK (roj. Spolenak), Silvestra. (1953-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/brodnjak-roj-spolenak-silvestra/
Report a Bug