Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BORSTNER, Bojan

Portret Bojana Borstnerja
Fototeka KOK - Bojan Borstner

Photo Gallery

Birth Date:
6. March 1954, Slovenj Gradec, Slovenija
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Dr. Bojan Borstner je slovenski filozof, predstavnik smeri analitične filozofije in pedagog. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval na Ravnah na Koroškem. V Ljubljani je študiral filozofijo in sociologijo na Filozofski fakulteti, kjer je tudi magistriral (1985) na temo »Filozofija med logiko in zgodovino« ter doktoriral (1992) z disertacijo »Možnosti realizma v filozofiji znanosti«. Po diplomi je štiri leta poučeval na Gimnaziji na Ravnah. Od leta 1982–1985 je bil asistent na Pedagoški akademiji Maribor, od leta 1986 pa je pa je zaposlen kot na Pedagoški fakulteti Maribor; najprej kot višji predavatelj za filozofijo, potem docent (1992–1996), izredni profesor (1996–2001), redni profesor (2001–2006) in od 2006 dalje redni profesor za filozofijo. V letih 1988 do 2013 je opravljal različne akademske dolžnosti: dvakrat je bil član senata in habilitacijske komisije UM, bil je predstojnik oddelka za družboslovje PEF, član in podpredsednik sveta raziskovalnega polja za filozofijo, prodekan za raziskovalno in umetniško dejavnost PEF, predstojnik oddelka za filozofijo PEF, dekan PEF, član in podpredsednik Komisije za humanistiko pri Svetu za visoko šolstvo in je član Poslovodnega odbora FF od 2007. Dr. Bojan Borstner je bil tudi zadnji dekan (2003–2006) bivše Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V času njegovega mandata se je nekoč skupna fakulteta razdružila na Filozofsko fakulteto, Fakulteto za naravoslovje, matematiko in Pedagoško fakulteto. Je vsekakor osebnost, ki je neposredno povezana z razvojem humanistike in uveljavljanjem družboslovja v mestu Maribor in širše. V letih 1992–1994 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva . Večkrat je bil na čelu različnih komisij, ki se ukvarjajo s vprašanjem mature in s filozofijo kot maturitetnim predmetom. Bil je raziskovalec in/ali nosilec različnih raziskovalnih, znanstvenih projektov(Racionalni kriteriji za planiranje inovacij, Problemi realizma, Aktualni problemi etike, Ontologija matematike, Analitična filozofija in klasični filozofski problemi, Etika in ontologija, Pojem vrline v teoretični in praktični filozofiji), sokoordinator mednarodnega projekta TEMPUS (Ljubljana, Maribor, Trst, Würtzburg, Berlin, London in Gradec) in v letih 2005 – 2010 lokalni koordinator projekta CLIOHRES.net. Ukvarja se s številnimi filozofskimi področji: ontologijo/metafiziko, epistemologijo, filozofijo znanosti, uporabno etiko, filozofijo za otroke ter filozofijo religije (z razmerjem med vero in razumom).

 

Med najpomembnejšimi objavami je delo »Problemi realizma (1995), Možnosti realizma v filozofiji znanosti (1995)« ter članka »Universals and laws of nature (Acta analytica, 1989)« in »Aristotelov ontološki kvadrat i univerzalije« (Filozofska istraživanja, Zagreb 1999). Njegova bibliografija obsega preko tristo prispevkov v domačem in tujem strokovnem in znanstvenem tisku.

  • Osebnosti: Veliki slovenski biografski leksikon. A-L. Ljubljana, 2008, str. 91.
  • 120 Voranc : — in teče življenje pod Goro — . Ravne na Koroškem, 2013, str. 50-51
Password Author: Simona Šuler Pandev, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Date of First Entry: 13. 1. 2020 | Latest Modification: 5. 7. 2022
Simona Šuler Pandev. BORSTNER, Bojan. (1954-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 19. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/borstner-bojan/
Report a Bug