Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BOLDIN, Aleksandra

BOLDIN Aleksandra
Foto: Arhiv knjižnice

Photo Gallery

Birth Date:
7. October 1972, Celje
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Diplomirala je leta 1997 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, smer sociologija in zgodovina. Na Osnovni šoli Loče je opravljala pripravništvo in se 1. septembra 1998 zaposlila na Osnovni šoli Ob Dravinji v Slovenskih Konjicah. Želela si je pridobiti tudi izkušnje poučevanja v srednjem izobraževanju – tako je s 1. septembrom 2003 začela poučevati sociologijo in zgodovino na Gimnaziji Slovenske Konjice, kjer je tudi redno zaposlena. V obdobju svojega poučevanja je z dodatnim strokovnim delom pridobila naziv svetnice. 2014 je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru opravila znanstveni magisterij na temo Vloga starih staršev v modificirani razširjeni družini.

Radovednost jo je ob študiju gnala tudi v raziskovalno delo – med drugim je v obsežni raziskovalni nalogi predelala zgodovino Slovenskih Konjic in okolice od začetkov do novega veka, za kar je prejela občinsko nagrado ob slovenskem kulturnem prazniku (8. 2. 1996).

Poleg vzgojno-izobraževalnega dela je dejavna tudi na drugih področjih. Že več let je mentorica mladim raziskovalcem sociologije in zgodovine in skupaj z učenci oz. dijaki je na državnih tekmovanjih in natečajih uspela pridobiti vrsto zlatih priznanj.

Občasno objavlja članke s področja zgodovine v strokovnem in lokalnem časopisju ter je avtorica nekaterih monografij s področja lokalne zgodovine in sociologije.
Leta 2005 je od Občine Slovenske Konjice prejela priznanje župana Občine Slovenske Konjice in kelih mesta Slovenske Konjice.
Sodelovala je tudi z Območno organizacijo Zveze prijateljev mladine, kjer je predvsem v poletnih mesecih pripravljala mladinske delavnice.
S Filozofsko fakulteto v Mariboru sodeluje kot mentorica študentom sociologije in zgodovine v okviru pedagoške prakse.
Leta 2003 je kot predavateljica in izvajalka socioloških delavnic sodelovala v mednarodnem projektu Get Work, ki je potekal v okviru Evropske skupnosti in bil podprt s strani Evropske unije, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Rep. Slovenije in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Rep. Slovenije.
V letu 2012 je bila s filozofom dr. Janom Ciglenečkim soorganizatorica mednarodnega simpozija o življenju in delu baronice Adelme von Vay. 2-dnevni mednarodni simpozij je potekal 3. in 4. decembra 2012 v NUK Ljubljana in Žički kartuziji pri Slovenskih Konjicah.

– Graščina Trebnik – bivalna kultura knezov Windischgrätz, v: Konjice z okolico – zbornik 2000, Občina Sl. Konjice, Zg. društvo Konjice, Sl. Konjice 2000, str. 43-66
– Kulturno-zgodovinske zanimivosti Slovenskih Konjic, v: Temeljne prelomnice preteklih tisočletij, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 2001, str. 265-274
– Konjice: z legendo skozi zgodovino do sodobnosti, Občina Sl. Konjice, Zg. društvo Konjice, Sl. Konjice 2004
– Med konjiškimi Sokoli in Orli le besedni boji, v: Konjiško 860 let, Občina Sl. Konjice, Sl. Konjice 2006, str. 74-84
– Vodnik po poteh naravne in kulturne dediščine od Pohorja do Bohorja, Razvojna agencija Kozjansko, Šentjur 2007 (urednica)
– Dr. Mihael Napotnik, lavantinski škof, Občina Sl. Konjice, Nadžupnija Sl. Konjice 2009
– Dr. Avguštin Stegenšek in Konjiška dekanija, Cerdonis, Slovenj Gradec 2010
– Premogovništvo na Konjiškem, v: Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini, Občina Zreče, Zreče 2011, str. 92-99
– Adelma von Vay, Občina Sl. Konjice, Sl. Konjice 2012 (v soavtorstvu z J. Ciglenečkim)

Informacije posredovala: Aleksandra Boldin (2014).

Password Author: Ana Miličevič, Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Date of First Entry: 7. 3. 2019 | Latest Modification: 11. 6. 2020
Ana Miličevič. BOLDIN, Aleksandra. (1972-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 7. 2. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/boldin-aleksandra/
Report a Bug