Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

BOGATAJ, Janez

Birth Date:
11. February 1947, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

R. 11. febr. 1947 v Ljubljani. L. 1971 je diplomiral iz etnologije in umetnostne zgodovine na filozofski fakulteti v Ljubljani in l. 1985 doktoriral. Od 1. febr. 1972 do 28. febr. 1974 je bil zaposlen v Dolenjskem muzeju v Novem mestu (podatek Dolenjskega muzeja, 3. dec. 1980), nato na Inštitutu za slovensko narodopisje pri SAZU. Od l. 1977 je zaposlen na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, od l. 1998 kot redni profesor za etnologijo Slovencev. Je tudi predavatelj na Akademiji za likovno umetnost in Turistični visoki šoli v Portorožu. Proučeval je življenje obrtnikov, zgodovino slovenske etnologije, etnološko bibliografijo, etnološko regionalizacijo slovenskega ozemlja in kasneje kulturno dediščino, njeno tradicijsko in sodobno podobo, vrednotenje in promocijo v vsakdanjem življenju (protokol, turizem). Dolgo je bil urednik Glasnika Slovenskega etnološkega društva. Uredil je tudi ilustracije in fotografije za veliko zbornikov, monografij, razstavnih katalogov in napisal zanje spremna besedila. Leta 1982 je izšla njegova knjiga Mlinarji in žagarji v dolini zgornje Krke. Nagrajen je bil z diplomatsko medaljo Recherche de la Qualité (red sv. Fortunata, 1991), l. 2000 je prejel zlato plaketo Univerze v Ljubljani, l. 2002 pa Murkovo nagrado.

Murkova nagrada, 2003

  • ES 16, str. 16. ES 16, str. 16.
  • Kmečki glas 5. jul. 1978 št. 27, str. 9 – slika.
  • SEL, str. 38-39.
Password Author: Karel Bačer, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto
Date of First Entry: 15. 12. 2019 | Latest Modification: 25. 3. 2021
Karel Bačer. BOGATAJ, Janez. (1947-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 8. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/bogataj-janez-2/
Report a Bug